GIA

PHẢ

TỘC

NGUYỄN
PHÚC
ĐẠI
TỘC
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
VIẾT VỀ GIA SỬ CỦA DÒNG HỌ
阮大族-字福善
LỜI TỰA

Nước có Sử, họ có Phả đó là truyền thống vĩnh tồn của một Dân tộc nói chung và một dòng họ nói riêng.
Sử ký của một Dân tộc ghi lại những sự kiện thăng trầm của lịch sử, những nhân vật tiêu biểu của thời đại.
Phả tộc của dòng họ ghi lại nguồn gốc xuất xứ, công lao sự nghiệp của tiền nhân, để lưu truyền cho các thế hệ con cháu mai sau.
Từ khi đất nước được hoà bình thống nhất, nguyện vọng duy nhất của mọi người trong họ ta là được ghi chép sự tích, nguồn gốc của dòng họ mình, những công lao và sự nghiệp của Tổ tiên để cho các thế hệ nối tiếp mỗi khi về trước từ đường thắp nén nhang thơm kính bái tiên tổ và được xem Phả tộc của mình.
Được sự đồng ý của Hội đồng gia tộc, Cụ Nguyễn Quý Thỏa ( Đời thứ 15 ) cùng con cháu sưu tầm và biên tập lại gia phả của dòng họ với mục đich:
- Đáp ứng nguyện vọng chung của con cháu trong dòng họ. Nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của Tiên tổ mình đã cống hiến công lao và sự nghiệp qua các thời đại trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, giáo dục cho con cháu duy trì nếp sống kỷ cương, trung tư công đức Tiên Tố
- Biên soạn, điều chỉnh và cập nhật thêm, chuyển lưu trên mạng Internet theo địa chỉ: http://www.nguyenphucthien.com để lưu giữ muôn đời, tạo điều kiện cho con cháu nhân rộng bản gốc làm bản riêng cho gia đình.
- Làm cơ sở để tiếp tục không ngừng hoàn thiện cuốn Gia phả Họ Nguyễn Phúc Thiện, làng La Ngạn, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định trong dịp tới và mãi về sau này.

NỘI DUNG:

Ghi lại nội dung quyển gia phả mà Ông Nguyễn Viết Thê (đời thứ 15) đã dịch quyển gia phả của các bậc tiền nhân từ chữ hán ra quốc ngữ để lại, có điều chỉnh ghi chú thêm những thiếu xót ….
- Cập nhật thêm thông tin về thân thế, sự nghiệp của các thành viên phát triển từ đời thứ 15,16,17…
- Trình bày khoa học, theo trình tự từ lớn đến nhỏ, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, dễ tra tìm. Hệ đồ gia phả đánh số phát triển theo đời, dễ so sánh. Toàn bộ gồm 7 nội dung như sau: 1. Gia phả; 2.Thủy tổ; 3. Phả ký (Lời tựa); 4. Phả đồ; 5. Tộc ước; 6. Hương hỏa; 7. Hình ảnh.

Gia phả này được viết lại từ ngày 29 tháng 2 năm Kỷ sửu (2009) và hoàn thành vào ngày 29 tháng 2 năm Quý tỵ (2013).

Người viết gia phả này, xin chân thành cảm ơn các tộc hữu, ông bà, chú bác, anh chị, em, con cháu nội ngoại gần xa đã nhiệt tình giúp đỡ, cổ vũ, chỉ bảo, đóng góp ý kiến để chúng tôi hoàn thành viên mãn cuốn gia phả này.

Trong quá trình sao chép những tư liệu, thông tin về gia phả của họ Nguyễn Phúc Thiện, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót sơ đẳng về dữ kiện lịch sử. Chúng con xin Trưng tiến hiển linh tổ tiên, ông bà, minh chứng và tha thứ những thiển cận, thiếu sót vô tình của chúng con. Kính mong các vị cao niên, các thành viên trong dòng tộc chỉ giáo, bổ sung và hiệu đính để gia phả của chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn quý ông bà, chú bác, anh chị em và con cháu hiện tiền thuộc dòng họ Nguyễn Phúc Thiện đang ở khắp mọi nơi, nếu còn nhớ được chính xác lịch sử của dòng họ, hoặc phát hiện được những thiếu sót trong gia phả này, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi, giúp chúng tôi kịp thời sửa chữa, hiệu đính và cập nhật lại những sai sót về thông tin của bản gia phả của chúng ta.

Người viết gia phả này chỉ có một ước nguyện là làm sao cho mọi thành viên trong họ tộc dù sống bất cứ nơi nào trên đất nước Việt Nam hoặc ở các nước khác trên thế giới đều có thể truy cập để nhận biết, liên hệ, thông tin cho nhau, tìm đọc và bổ khuyết các thiếu sót, quan tâm thường xuyên đến việc cập nhật tư liệu mới vào gia phả của chúng ta, đặc biệt là các thế hệ sau này.

Việc cập nhật gia phả là một việc làm cần có tâm, có chí, cần góp công sức và thời gian của nhiều người, nhiều đời nối tiếp nhau. Đòi hỏi người chủ nhà, trưởng Chi, trưởng Họ ở mỗi thế hệ kế tiếp cần nổ lực, cố gắng để thực hiện cho đầy đủ. Nếu ai lơ đãng hoặc bỏ quên thì tự mình đánh mất lịch sử truyền thống của dòng tộc mình và tự đánh mất cả chính mình.

Với sự hiểu biết hữu hạn của mình, người viết chỉ có thể bắt đầu từ những tài liệu và thông tin đang sẵn có trong tay. Vì vậy, kính mong mọi thành viên trong dòng tộc cùng giúp sức hoàn thành gia phả này bằng cách: phổ biến việc đang phụng biên gia phả này đến với mọi nhà, mọi người nhằm cung cấp các thông tin liên quan đến bản thân và gia đình, hoặc thông tin về các thành viên trực hệ đã qua đời để cập nhật cho liên tục.

Công việc này sẽ còn được tiếp tục để hoàn chỉnh, rất mong con cháu cập nhật bổ sung. Nếu có điều gì còn thiếu sót, sơ suất hoặc nhầm lẫn xin tổ tiên minh chứng và hỷ xá, mong bà con họ tộc lượng thứ.

*Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng chuyển đến địa chỉ:
1. Ông Nguyễn Quý Thỏa: Đội 12, LA Ngạn, Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định.
2. Nguyễn Xuân Thang: ….

La Ngạn, ngày … tháng … năm 2013
(Ngày … tháng … năm Quý Tỵ)
Thành viên đời thứ 15 phụng biên.

Nguyễn Quý Thỏa

Gia Phả NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.