GIA

PHẢ

TỘC

NGUYỄN
PHÚC
ĐẠI
TỘC
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
TÀI SẢN, HƯƠNG HỎA, GHI CHÚ
TỪ ĐƯỜNG NGUYỄN ĐẠI TỘC
( S ơ l ư ợc theo c ác m ốc th ời gian )-Vào năm Cảnh trị thứ 2 - Triều lê ( Giáp Thìn – 1664 ); đời thứ 8 họ Nguyễn đại Tộc(tự Thọ Vạn ); Từ đường được xây dựng tại Ba ba sứ( cầu đất ) , nay là khu vực giáp gianh giữa xóm tây và xóm Trung làng La Ngạn.
-Năm Cảnh Hưng thứ 41- Triều Lê( Canh Tý-1780 ); đời thứ 12-cành trưởng Nguyễn Ngọc Chẩn, từ đường được tu sửa và dời về giữa xóm Tây-La ngạn.
-Năm Tự Đức thứ 20-triều Nguyễn( Bính Thìn-1866 ), từ đường được đại tu, xây dựng lại gồm 3gian nhà thờ và một hậu cung tại xóm Tây-La Ngạn.
-Năm Bảo ĐẠi thứ 14-triều Nguyễn( Tân tỵ-1941 ); Từ đường được trùng tu lại tại xóm Tây-La Ngạn.
- Ngày 23 tháng chạp - Năm Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thứ 9( Quý Tỵ-1953 ); thực dân Pháp mở cuộc càn quét, đánh chiếm, đốt phá làng La Ngạn. Từ đường bị cháy hoàn toàn. Kết thúc chiến tranh chống Pháp, hòa bình lập lại được một thời gian ngắn thì Đế quốc Mỹ lại mở rộng chiến tranh ném bom đánh phá miền Bắc nước ta . Đại tộc không có điều kiện khôi phục lại Từ Đường, suốt thời gian này Đại Tộc thờ phụng tổ tiên tại nhà của trưởng Họ đời thứ 16 là nhà ông Nguyễn Thế Nghĩa, nền đất cũ của Từ Đường nhường lại cho con cháu trong họ làm đất ở.
- Năm Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thứ 48( Nhâm Thân-1992 ); Họ Tộc đề nghị và được chính quyền địa phương chấp thuận cấp đất tại xóm Thượng thôn La Ngạn cho Đại Tộc đẻ xây dựng Từ Đường; Với sự đóng góp của toàn thể con chắu trong Họ tộc, Từ Đường được xây dựng lại gồm 3 gian mái ngói, tường gạch, mái ngói với 2 vì gỗ lim.
- Năm Cộng Haòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thứ 62( Bính Tuất-2006 ); con cháu toàn tộc gần xa đã đóng góp, mua thêm đất xây dựng cổng và tươngf bao quanh Từ Đường.
-Năm Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thứ 64( Mậu Tý-2008 ); ssau nhiều lần về cúng viếng tổ họ, thấy Từ Đường xuống cấp nhiều, ông Nguyễn Văn Hoành là duệ tôn thứ 16 đã phát tâm đề xuất với Đại Tộc được mua thêm đất và xây dựng lại Từ Đường. sau nhiều lần trao đổi, mạn đàm, tìm kiếm các mẫu nhà thờ…; tìm kiêm thợ xây cất; hội nghị Đai Tộc đã nhất trí cho xây dựng lại Từ Đường như hiện tại.
• Ngày khởi công: ngày 09 tháng 04 năm Mậu Tý,nhằm ngày 13/ 05 /2008-năm Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thứ 64.
• Ngày hoàn thành: ngày 09 thanhgs 12 năm Mậu Tý nhằm ngày03/01/2009-năm Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thứ 64.

La Ngạn, mùa thu năm Mậu Tý-2008
Duệ Tôn đời thứ 15- Nguyễn Quý Thỏa
Cẩn bút !
Gia Phả NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.