GIA

PHẢ

TỘC

NGUYỄN
PHÚC
ĐẠI
TỘC
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
VIẾT VỀ THUỶ TỔ CỦA DÒNG HỌ
阮大宗-字福善
NGUYỄN ĐẠI TÔNG
TIÊN VIỄN TỔ KHẢO-TÓM LƯỢC
(Thủy tổ)

- Đời thứ nhất: Tự phúc Thiện – không rõ thời gian và niên hiệu.
- Đời thứ 2: Tự Chính thiện – không rõ thời gian và niên hiệu.
- Đời thứ 3: Tự Thọ Sơn – không rõ thời gian và niên hiệu. Dòng họ quy tụ, lập nghiệp tại thôn Thượng Đồng huyện Phong Doanh nay là xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
- Đời thứ tư: Thái Thủy Tổ Khảo – Nguyễn Thọ Chuyên, sinh năm Giáp Thìn- 1544( năm Nguyễn Hòa thứ 12 Triều vua Lê Trang Tông ), dưa con cháu về lập nghiệp tại làng La Ngạn – Yên Đồng – Ý Yên – Nam Định.
- Các đời 5;6;7;8: các cành đều an cư tại làng La Ngạn.
- Đời thứ 9: cành trưởng – Cụ Tự Thọ Khiêm, sinh năm Bính Dần- 1686( năm chính hòa thứ 07 triều vua lê Huy Tông ) an cư tại La Ngạn; các cành thứ: cụ Tự Thọ Nhai, cụ Tự Thọ Chuyên, cụ Tự Thọ Khâm – xuất cư lập nghiệp tại huyện Gia Viễn Ninh Bình.
- Các đời thứ 10; 11;12: Các Cành đều an cư tại làng La Ngạn.
- Đời thứ 13: Các cành đều an cư tại La Ngạn, riêng cành thứ cụ Nguyễn Ngọc Tựa xuất cư lập nghiệp tại huyện Nghĩa Hưng- Nam Định.
- Đời thứ 14: Các cành đều an cư tại La Ngạn, cành thứ 02 có hai cụ Nguyễn Ngọc Xiêm, cụ Nguyễn Ngọc Cừu xuất cư lập nghiệp tại huyện Tiền Hải - Thái Bình.
- Đến nay họ Nguyễn Đại Tộc gồm các đời thứ 15,16,17,…có nhiều con cháu xuất cư lập nghiệp trên khắp đất nước.( Cành thứ 03 có cụ, đời thứ15: Nguyễn Huy Phận, nguyễn Huy Đẳng, Nguyễn Văn Sở - đi Tiền Hải -Thái Bình ).

Từ khi lập nghiệp tại La Ngạn cho đến nay( năm Mậu Tý-2008 ) Nguyễn Đại Tộc đã có trên 500 năm lịch sử, có nhều người là nhà nho ,nhà chí sỹ yêu nước …vào các thời triều Lê; Nguyễn….

Phát huy truyền thống của tiên tổ, ngày nay trên khắp mọi miền của đất nước,con cháu Nguyễn Đại Tộc đã có nhiều người thành đạtở các lĩnh vực khác nhaucủa đời sống xã hội; là những nông dân giỏi,vừa làm giầu cho gia đình, vừa tạo được việc làm cho cộng đồng thôn xóm; là những công nhân lành nghề; là những cán bộ trung kiên của Đảng, nhà nước; là những chiến sỹ, sỹ quan trung,cao cấp trong lưc lượng vũ trang; có người là Doanh nhân thành đạt, xứng tầm với sự phat triển kinh tế của đất nước; nhiều người có trình độ đại học và trên đại học….

La Ngạn, mùa thu năm Mậu tý – 2008
Duệ Tôn đời thứ 15 – Nguyễn Quý Thỏa
Cẩn bút !
Gia Phả NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.