GIA

PHẢ

TỘC

NGUYỄN
PHÚC
ĐẠI
TỘC
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC - Nam Định


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Để phúc cho đời sau .


Ở tại

Thôn: La Ngạn, xã Yên Đồng, huyện Ý Yên, Tỉnh Nam Định


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã15 tháng giêng/15 tháng 7/29 tháng hai

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu18
 • Số lượng gia đình: 144
 • Số người: 206

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Nguyễn Thế Văn
 • Địa chỉ: Từ đường đai tộc, thôn La ngạn
 • Điện thoại: 0913274903
 • Email: thanhthuan1155 ở gmail.com
 • Gia Phả NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc NGUYỄN PHÚC ĐẠI TỘC
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.