GIA

PHẢ

TỘC

Dương
Xuân
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Dương Xuân - Nam Định


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Dù ai buôn bán trăm nghề. MƯỜI BA THÁNG SÁU thì về dâng hương. Dù ai sinh sống trăm đường. TỔ CÔ ta giỗ thường RẰM THÁNG BA.


Ở tại

Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã15/3; 13/6

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu11
 • Số lượng gia đình: 795
 • Số người: 1081

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Dương Quốc Dũng
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: dqdungmta ở gmail.com
 • Gia Phả Dương Xuân
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Dương Xuân.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Dương Xuân
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.