GIA

PHẢ

TỘC

Dòng
họ

Văn
-
Làng
Thủ
lệ
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Dòng họ Vũ Văn - Làng Thủ lệ - Hà Nội


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Nước có sử - Nhà có phả.

Uống nước nhớ nguồn


Ở tại

Thủ lệ - Ba đình - Hà nội


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânKhông rõ
 • Ngày tế thu Không rõ
 • Ngày hội mã25 tháng 10

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu4
 • Số lượng gia đình: 12
 • Số người: 21

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Vũ Mạnh Cường
 • Địa chỉ: 49 Thủ lệ-Ngọc khánh
 • Điện thoại: 0437932085 - 0979884484
 • Email: vmc5970 ở Gmail.com
 • Gia Phả Dòng họ Vũ Văn - Làng Thủ lệ
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Dòng họ Vũ Văn - Làng Thủ lệ.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Dòng họ Vũ Văn - Làng Thủ lệ
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.