GIA

PHẢ

TỘC

Ngô
Đình
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Ngô Đình - Thừa Thiên Huế


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Cây có cội sông có nguồn


Ở tại

Ưu Điềm, Phong Hòa, Phong Điền, Thừa Thiên Huế


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu15
 • Số lượng gia đình: 336
 • Số người: 337

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: nguyenkhoahongvan137 ở gmail.com
 • Gia Phả Ngô Đình
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Ngô Đình.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Ngô Đình
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.