GIA

PHẢ

TỘC

Mai
tộc
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Mai tộc - Thừa Thiên Huế


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Cây có Cội, Nước có Nguồn, Người có Tổ có Tông


Ở tại

Định Môn, Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên-Huế


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân15/7
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu17
 • Số lượng gia đình: 212
 • Số người: 281

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mai Lưu Toàn
 • Địa chỉ: 93 Tôn Đức Thắng, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
 • Điện thoại: 0989887969
 • Email: toan16111956 ở gmail.com
 • Gia Phả Mai tộc
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Mai tộc.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Mai tộc
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.