GIA

PHẢ

TỘC

Họ
Hoàng
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Họ Hoàng - Cao Bằng


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Không có gốc làm gì có ngọn


Ở tại

Xã Nam Tuấn - Huyện Hòa An


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu4
 • Số lượng gia đình: 8
 • Số người: 10

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: hungdh168 ở yahoo.com
 • Gia Phả Họ Hoàng
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Họ Hoàng.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Họ Hoàng
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.