GIA

PHẢ

TỘC

Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC HÀ - Quảng Nam


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Tất cả thành viên trong Tộc HÀ chung tay góp sức chỉnh tu, bổ sung, cập nhật để gia phả sớm hoàn thành.


Ở tại

Quảng Nam


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã18-2 Âm lịch tại Gò Nổi Thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam ; và ngày 10-3 Âm lịch tại 102/38 đường Bình Long, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP HCM.

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu20
 • Số lượng gia đình: 1707
 • Số người: 2196

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Hà Công Chính
 • Địa chỉ: TP HCM
 • Điện thoại: 0913171755
 • Email: chinh3032006 ở yahoo.com
 • Gia Phả HÀ
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc HÀ .
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc HÀ
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.