GIA

PHẢ

TỘC


Duy
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Lê Duy - Phú Thọ


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Xã Tiên Lương - Huyện Cẩm Khê - Tỉnh Phú Thọ


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã12 tháng riêng

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu11
 • Số lượng gia đình: 320
 • Số người: 450

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Lê Quang
 • Địa chỉ: TT Yên Lập
 • Điện thoại: 0977742088
 • Email: lquang1976 ở gmail.com
 • Gia Phả Lê Duy
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Lê Duy.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Lê Duy
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.