GIA

PHẢ

TỘC

ĐẶNG
ĐÌNH
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC ĐẶNG ĐÌNH - Nghệ An


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Địa Mạch Yên Bài Thiên Thọ Cách -
Hoả Kiều Y Thỉ Đặng Gia Phong


Ở tại

Minh Tân - Cát Văn - Thanh Chương - Nghệ An


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã 16 tháng Giêng

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu19
 • Số lượng gia đình: 548
 • Số người: 749

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Đặng Ngọc Linh
 • Địa chỉ: xóm 1 - xã Cát Văn
 • Điện thoại: 0919575198
 • Email: ngoclinhkl1 ở gmail.com
 • Gia Phả ĐẶNG ĐÌNH
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc ĐẶNG ĐÌNH.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc ĐẶNG ĐÌNH
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.