Gia phả tộc Chu Đình (Nam Phong - Tp Nam Định)

Gia phả TỘC Chu Đình (Nam Phong - Tp Nam Định) - Nam Định

Nghi huynh nghi đệ
Ở tại: Làng Ngô Xá xã Nam Phong Tp Nam Định

Ngày lễ giỗ

Tế Xuân: 22/1
Tế Thu: 22/8
Hội mả: 1/2

Tổng quan gia phả

Số đời là : 16
Số gia đình là : 344
Số người là : 468

Thông tin nguời quản lý gia phả

Tên: Ông Chu Binh Minh
Ở tại: 30/3/92 Mạc Thị Bưởi
Điện thoại : 03503642038
Email : chuminh1979 ở yahoo.com

Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc Chu Đình (Nam Phong - Tp Nam Định).
Mọi sự trích dẫn phải được phép của nguời đại diện tộc Chu Đình (Nam Phong - Tp Nam Định).

Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này là thuộc bản quyền của vietnamgiapha.com