GIA

PHẢ

TỘC


ĐÌNH
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC LÊ ĐÌNH - Hải Phòng


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Thanh Hoa xuất phát tư văn phái.
Văn Tràng danh thành định hữu cu


Ở tại

VĂN TRÀNG TRƯỜNG SƠN AN LÃO


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân15/1al
 • Ngày tế thu 26/11al
 • Ngày hội mãtiết Thanh minh

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu9
 • Số lượng gia đình: 108
 • Số người: 122

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông lehoangxuan thang
 • Địa chỉ: khuvantrang1thitrantruongson
 • Điện thoại: 0973972468
 • Email: lthangl ở yahoo.com
 • Gia Phả LÊ ĐÌNH
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc LÊ ĐÌNH.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc LÊ ĐÌNH
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.