Gia phả tộc nguyễn

Gia phả TỘC nguyễn - Đà Nẵng

Ở tại: Hà Nội

Ngày lễ giỗ

Tế Xuân:
Tế Thu:
Hội mả:

Tổng quan gia phả

Số đời là : 1
Số gia đình là : 1
Số người là : 0

Thông tin nguời quản lý gia phả

Tên: Ông hello
Ở tại: Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại : 0906666666
Email : trananhnhan ở gmail.com

Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc nguyễn.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của nguời đại diện tộc nguyễn.

Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này là thuộc bản quyền của vietnamgiapha.com