GIA

PHẢ

TỘC

ĐẶNG
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC ĐẶNG - Thanh Hóa


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Cây thường có muôn vàn cành lá
người phải có gia phả tổ tông


Ở tại

THIỆU HỢP - THIỆU HÓA


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu21
 • Số lượng gia đình: 178
 • Số người: 178

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông ĐẶNG ĐÌNH TIẾN
 • Địa chỉ: 70 Hàm Nghi
 • Điện thoại: 0903388676
 • Email: bennydang ở yahoo.com
 • Gia Phả ĐẶNG
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc ĐẶNG.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc ĐẶNG
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.