GIA

PHẢ

TỘC

HỌ
NGUYỄN
-
THÔN
LIÊN
HƯƠNG
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC HỌ NGUYỄN - THÔN LIÊN HƯƠNG - Lạng Sơn


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Con người có tổ, có tông - Như cây có cội, như sông có nguồn


Ở tại

thôn Liên Hương - xã Vũ Lăng - huyện Bắc Sơn - tỉnh Lạng Sơn


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã : 20 tháng chạp

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu9
 • Số lượng gia đình: 86
 • Số người: 120

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Nguyễn Đăng Thanh ( Tân )
 • Địa chỉ: Tổ 13 phường Đồng Quang - TP Thái Nguyên
 • Điện thoại: 0915.532.900
 • Email: dangnguyen.tn ở gmail.com
 • Gia Phả HỌ NGUYỄN - THÔN LIÊN HƯƠNG
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc HỌ NGUYỄN - THÔN LIÊN HƯƠNG .
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc HỌ NGUYỄN - THÔN LIÊN HƯƠNG
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.