GIA

PHẢ

TỘC

Ho
Pham
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Ho Pham - Sài Gòn


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Cổ Việt - Thái Bình


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu6
 • Số lượng gia đình: 182
 • Số người: 251

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Pham Dinh Tuan
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: thamthile50 ở gmail.com
 • Gia Phả Ho Pham
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Ho Pham.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Ho Pham
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.