GIA

PHẢ

TỘC

Họ
Đoàn
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Họ Đoàn - Ninh Bình


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

thôn 17 xã khánh trung - Yên Khánh - Ninh Bình


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân12/giêng/âm lịch
 • Ngày tế thu 15/8/âm lịch
 • Ngày hội mã12/7/âm lịch

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu6
 • Số lượng gia đình: 33
 • Số người: 40

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ: Từ đường họ
 • Điện thoại: Đoàn Trung Tâm
 • Email: ttpyba ở gmail.com
 • Gia Phả Họ Đoàn
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Họ Đoàn .
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Họ Đoàn
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.