GIA

PHẢ

TỘC

Bạch
Đăng
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Bạch Đăng - Nghệ An


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Quỳnh Liên - Tx. Hoàng Mai


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu1
 • Số lượng gia đình: 1
 • Số người: 2

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Bạch Văn Thắng
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: bachthangcakt ở gmail.com
 • Gia Phả Bạch Đăng
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Bạch Đăng.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Bạch Đăng
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.