GIA

PHẢ

TỘC

HỌ
DƯƠNG
THỪA
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC HỌ DƯƠNG THỪA - Hà Tĩnh


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Cây có cội, Suối có nguồn, Người có Họ Tộc.


Ở tại

XÃ KỲ VĂN, HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân15 tháng giêng
 • Ngày tế thu 15 tháng 7
 • Ngày hội mã10/2 Âm lịch

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu10
 • Số lượng gia đình: 229
 • Số người: 297

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Dương Thừa Hoan
 • Địa chỉ: TP. Hà Tĩnh
 • Điện thoại: 0909851777
 • Email: hoanvietducht ở gmail.com
 • Gia Phả HỌ DƯƠNG THỪA
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc HỌ DƯƠNG THỪA.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc HỌ DƯƠNG THỪA
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.