GIA

PHẢ

TỘC

Trần
Văn
Kỳ
(
Cừ
)
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Trần Văn Kỳ ( Cừ ) - Hà Nội


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Đức Hậu -Đức Hòa - Sóc Sơn


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu2
 • Số lượng gia đình: 12
 • Số người: 21

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: tranky95 ở gmail.com
 • Gia Phả Trần Văn Kỳ ( Cừ )
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Trần Văn Kỳ ( Cừ ).
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Trần Văn Kỳ ( Cừ )
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.