GIA

PHẢ

TỘC

Nguyễn
Hữu
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Nguyễn Hữu - Quảng Nam


Lời nói tiêu biểu của học tộc
cây có cội, nước có nguồn


Ở tại

Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã13 tháng chạp

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu13
 • Số lượng gia đình: 2520
 • Số người: 2522

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Nguyễn Hữu Chiến
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: chienngh ở yahoo.com
 • Gia Phả Nguyễn Hữu
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Nguyễn Hữu.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Nguyễn Hữu
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.