Đã có phiên bản cập nhật mới Việt Nam GIa Phả 1.3.5.1. Xem ở đây

duongxuan

Họ Dương Xuân đã thống nhất trong dịp giỗ Tổ Cô, ngày 15/3/2017 (âm lịch) về việc xây lại phần mộ Tổ và Tổ Cô như sau:
- Đến giỗ Tổ, 13/6/2017 thống nhất thiết kế, bầu ban kiến thiết
- Thu mỗi xuất đinh 500.000 (đến 13/6/2017)
- Dự kiến triển khai: nửa cuối năm 2017
- Mong con cháu xa gần, ngoài đóng góp xuất đinh, phát tâm cung tiến.
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  03/05/2017
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  03/05/2017
 • duongxuan
  duongxuan
  Họ Dương Xuân đã thống nhất trong dịp giỗ Tổ Cô, ngày 15/3/2017 (âm lịch) về việc xây lại phần mộ Tổ và Tổ Cô như sau:
  - Đến giỗ Tổ, 13/6/2017 thống nhất thiết kế, bầu ban kiến thiết
  - Thu mỗi xuất đinh 500.000 (đến 13/6/2017)
  - Dự kiến triển khai: nửa cuối năm 2017
  - Mong con cháu xa gần, ngoài đóng góp xuất đinh, phát tâm cung tiến.
  19/04/2017
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  19/04/2017
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  19/04/2017
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  19/04/2017
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân
  19/04/2017
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  18/04/2017
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  18/04/2017
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  09/02/2017
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả DƯƠNG XUÂN ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  03/01/2017
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  03/01/2017
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  15/04/2016
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  15/04/2016
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  15/04/2016
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  15/04/2016
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả DƯƠNG XUÂN ở Thông Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  06/11/2015
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thông Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  06/11/2015
 • duongxuan
  duongxuan thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  06/11/2015
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  08/09/2014
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã Yên Hưng, Huyện Ý Yên
  08/09/2014
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Trung Tiến (làng Sở thượng cũ), Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định
  21/04/2014
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Trung Tiến (làng Sở thượng cũ), Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định
  21/04/2014

Chào người bạn mới

Có vẻ như bạn vào trang này lần đầu? Hãy bấm vào bên dưới:

Login with Facebook

Đăng nhập Tham gia

Thông tin

Tài khoản
duongxuan
Tham gia
1:08AM
Lần truy cập
26
Gần nhất lúc
02/09/2017
Quyền
Member
Việt Nam Gia Phả đã cập nhật hướng dẫn sử dụng bằng những Video cho dễ xem. Click để xem

Ai trực tuyến (1)