Đã có phiên bản cập nhật mới Việt Nam GIa Phả 1.3.5.1. Xem ở đây

dodongchinh

dodong chinh
 • dodongchinh
  dodongchinh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Đào Văn Túy ở Trinh Tiết, Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội
  07/01/2018
 • dodongchinh
  dodongchinh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Đỗ Văn Ký ở Đông Bình, Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội
  29/12/2017
 • dodongchinh
  dodongchinh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Đỗ Văn Ký ở Đông Bình, Hùng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội
  07/12/2012
 • dodongchinh
  dodongchinh thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  03/03/2012

Chào người bạn mới

Có vẻ như bạn vào trang này lần đầu? Hãy bấm vào bên dưới:

Login with Facebook

Đăng nhập Tham gia

Thông tin

Tài khoản
dodongchinh
Tham gia
5:24AM
Lần truy cập
26
Gần nhất lúc
07/01/2018
Quyền
Member
Việt Nam Gia Phả đã cập nhật hướng dẫn sử dụng bằng những Video cho dễ xem. Click để xem

Ai trực tuyến (0)