Đã có phiên bản cập nhật mới Việt Nam GIa Phả 1.3.5.1. Xem ở đây
Họ Cao Ngọc
  • cngocdungcngocdung 30/10/2011
    Đọc VNGP thấy có rất nhiều Họ Cao. Trên khắp đất nước VN chắc cũng vài chục họ. Gần như các tỉnh đều có họ Cao. Xem ra muốn tìm mối liên hệ thì rất khó. Họ tôi là Họ Cao NGọc. Theo tôi được biết ở Quảng Bình có 1 Họ Cao Ngọc. Có vị nào vào VNGP mà mang Họ này xin liên hệ với nhau nhé. May ra tìm được tung tích cũng nên.