Đã có phiên bản cập nhật mới Việt Nam GIa Phả 1.3.5.1. Xem ở đây
 • giaphahovophuvang
  giaphahovophuvang
  Hiện tại ngôi mộ dòng họ "VÕ" tại phía bắc núi chóp chài Thôn Phú Vang - Xã Bình Kiến - TP Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên đang xuống cấp, qua thời gian rất lâu không được bảo trì, ảnh hưởng của thời tiết cho nên xuống cấp rất nhanh, hiện giờ các lớp hồ bên ngoài đã bong hết, các chữ ghi trên ngôi mộ đã mất gần 99,9% (chỉ còn duy nhất một chữ).
  Theo thông tin ông Võ Minh Khánh và một số thông tin của những người hiện đang ở tại thôn Phú Vang và Thôn Ngọc Phong. Ngôi mộ này là Ông Võ Đắc Thiều làm quan tham tri bộ lại hay tả tham tri (việc này chưa có điều kiện xác minh chức phẩm quan gì và ở triều vua nào).
  - Rất mong bà con dòng họ góp y, góp công, góp sức để tu sữa
  28/11/2015
 • giaphahovophuvang
  giaphahovophuvang
  Hiện tại ngôi mộ dòng họ "VÕ" tại phía bắc núi chóp chài Thôn Phú Vang - Xã Bình Kiến - TP Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên đang xuống cấp, qua thời gian rất lâu không được bảo trì, ảnh hưởng của thời tiết cho nên xuống cấp rất nhanh, hiện giờ các lớp hồ bên ngoài đã bong hết, các chữ ghi trên ngôi mộ đã mất gần 99,9% (chỉ còn duy nhất một chữ).
  Theo thông tin ông Võ Minh Khánh và một số thông tin của những người hiện đang ở tại thôn Phú Vang và Thôn Ngọc Phong. Ngôi mộ này là Ông Võ Đắc Thiều làm quan tham tri bộ lại hay tả tham tri (việc này chưa có điều kiện xác minh chức phẩm quan gì và ở triều vua nào).
  - Rất mong các bậc tiền nhân có thông tin gì về thân thế sự nghiệp của ông Võ Đắc Thiều xin chi giúp (số điện thoại 0913 445 612, Email : phinhaphinha@gmail.com)
  - Rất mong bà con d
  28/11/2015
 • giaphahovophuvang
  giaphahovophuvang
  Hiện tại ngôi mộ dòng họ "VÕ" tại phía bắc núi chóp chài Thôn Phú Vang - Xã Bình Kiến - TP Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên đang xuống cấp, qua thời gian rất lâu không được bảo trì, ảnh hưởng của thời tiết cho nên xuống cấp rất nhanh, hiện giờ các lớp hồ bên ngoài đã bong hết, các chữ ghi trên ngôi mộ đã mất gần 99,9% (chỉ còn duy nhất một chữ).
  Theo thông tin ông Võ Minh Khánh và một số thông tin của những người hiện đang ở tại thôn Phú Vang và Thôn Ngọc Phong. Ngôi mộ này là Ông Võ Đắc Thiều làm quan tham tri bộ lại hay tả tham tri (việc này chưa có điều kiện xác minh chức phẩm quan gì và ở triều vua nào).
  - Rất mong các bậc tiền nhân có thông tin gì về thân thế sự nghiệp của ông Võ Đắc Thiều xin chi giúp (số điện thoại 0913 445 612, Email : phinhaphinha@gmail.com)
  - Rất mong bà con d
  28/11/2015
 • truongvanlu
  Gia nhập
  Chào bạn, truongvanlu
  27/11/2015
 • dinhvanthao
  dinhvanthao thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Cụ Cố Hương
  27/11/2015
 • dinhvanthao
  Gia nhập
  Chào bạn, dinhvanthao
  27/11/2015
 • phambanghanhbon
  phambanghanhbon thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ PHẠM BÁ (Chi ba, cành bốn) ở Xóm 2, Đông Khánh, Thượng hiền, Kiến Xương
  26/11/2015
 • phambanghanhbon
  phambanghanhbon thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ PHẠM BÁ (Chi ba, Ngành bốn) ở Xóm 2, Đông Khánh, Thượng hiền, Kiến Xương
  26/11/2015
 • phambanghanhbon
  phambanghanhbon thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ PHẠM BÁ (Ngành bốn) ở Xóm 2, Đông Khánh, Thượng hiền, Kiến Xương
  26/11/2015
 • phambanghanhbon
  phambanghanhbon thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Phạm Bá (Ngành bốn) ở Xóm 2, Đông Khánh, Thượng hiền, Kiến Xương
  26/11/2015
 • phambanghanhbon
  phambanghanhbon thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Phạm Bá (Ngành bốn) ở Xóm 2, Đông Khánh, Thượng hiền, Kiến Xương
  26/11/2015
 • 09143500697777
  09143500697777 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HOÀNG NGỌC ở Tổ dân phố 7 phường An Tân thị xã An Khê
  26/11/2015
 • 09143500697777
  09143500697777 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HOÀNG NGỌC ở Tổ dân phố 7 phường An Tân thị xã An Khê
  26/11/2015
 • 09143500697777
  09143500697777 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HOÀNG NGỌC ở Tổ dân phố 7 phường An Tân thị xã An Khê
  26/11/2015
 • giaphahovophuvang
  giaphahovophuvang
  Hình ảnh của họ Võ Phú Vang - Bình Kiến - TP Tuy Hòa - Phú Yên trên trang vietnamgiapha là ngôi mộ
  của ông Võ Đắc Thiều làm quan hữu hình bộ triều vua Minh Mạng, an táng phí bắc núi chóp chài - Bình Kiến - TP Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
  26/11/2015
 • ghhn
  ghhn thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  25/11/2015
 • ghhn
  ghhn thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  25/11/2015
 • ghhn
  ghhn thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Phạm Bá ở Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội
  25/11/2015
 • ghhn
  Gia nhập
  Chào bạn, ghhn
  25/11/2015
 • nguyenductien
  nguyenductien thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  25/11/2015
 • nguyenductien
  Gia nhập
  Chào bạn, nguyenductien
  25/11/2015
 • cau2lacoste_9x
  cau2lacoste_9x thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả ở Tiêu Sơn
  25/11/2015
 • mrlevanni
  mrlevanni thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Lê Văn Vàng ở Sài Gòn
  25/11/2015
 • mrlevanni
  mrlevanni thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Lê Văn ở Sài Gòn
  25/11/2015
 • cau2lacoste_9x
  Gia nhập
  Chào bạn, cau2lacoste_9x
  23/11/2015
 • philongho
  Gia nhập
  Chào bạn, philongho
  23/11/2015
 • Dungtranvan
  Gia nhập
  Chào bạn, Dungtranvan
  23/11/2015
 • thuongnv1407
  thuongnv1407 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả NGUYỄN VĂN THẮNG ở NÔNG CỐNG
  22/11/2015
 • nguyenvansanh62
  nguyenvansanh62 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Quốc ở thôn Văn Thọ - Đại Đức - Kim Thành
  21/11/2015
 • drthiem
  drthiem thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ TRẦN ở ấp Trung Châu, Mỹ Hiệp, Chợ Mới, An Giang
  21/11/2015
 • thuongnv1407
  thuongnv1407 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả NGUYỄN VĂN ĐỨC ở NÔNG CỐNG - THANH HÓA
  21/11/2015
 • thuongnv1407
  Gia nhập
  Chào bạn, thuongnv1407
  21/11/2015
 • nvtinhbn
  nvtinhbn thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Kim Đôi Nguyễn Tộc (bản chính) ở Kim Đôi-Kim Chân-TP Bắc Ninh
  20/11/2015
 • giaphahovophuvang
  giaphahovophuvang thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  20/11/2015
 • manhcuongvu
  manhcuongvu thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  20/11/2015
 • giaphahovophuvang
  giaphahovophuvang
  Chào Khôi , hình như không cho download về mà chỉ cho in
  Bạn xem có bổ sung gửi Email theo địa chi có ghi ở trang đầu tiên
  20/11/2015
 • giaphahovophuvang
  ghi rõ thông tin và Email hoặc số điện thoại liên lạc mới biết để gửi
  20/11/2015
 • huuthanhdtd
  huuthanhdtd thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn ở Lộc Sơn
  20/11/2015
 • chuyenchuyen
  Gia nhập
  Chào bạn, chuyenchuyen
  20/11/2015
 • tuananhmcn
  Gia nhập
  Chào bạn, tuananhmcn
  19/11/2015
 • bbb123tb
  Gia nhập
  Chào bạn, bbb123tb
  19/11/2015
 • tanha70nhatrang
  Gia nhập
  Chào bạn, tanha70nhatrang
  19/11/2015
 • giaphanguyenpn
  giaphanguyenpn thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ NGUYỄN - PHÚ NHIÊU - HÒA MỸ ĐÔNG - TÂY HÒA ở PHÚ NHIÊU
  18/11/2015
 • giaphanguyenpn
  giaphanguyenpn thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ NGUYỄN - PHÚ NHIÊU - HÒA MỸ ĐÔNG - TÂY HÒA ở PHÚ NHIÊU
  18/11/2015
 • anhsangsaott
  Gia nhập
  Chào bạn, anhsangsaott
  17/11/2015
 • vuhiep1102
  vuhiep1102 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả nguyen toc
  17/11/2015
 • vuhiep1102
  vuhiep1102 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả nguyen toc
  17/11/2015
 • giaphanguyenpn
  giaphanguyenpn thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ NGUYỄN - PHÚ NHIÊU - HÒA MỸ ĐÔNG - TÂY HÒA ở PHÚ NHIÊU
  17/11/2015
 • giaphanguyenpn
  giaphanguyenpn thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ NGUYỄN - PHÚ NHIÊU - HÒA MỸ ĐÔNG - TÂY HÒA ở PHÚ NHIÊU
  17/11/2015
 • fotechvnu
  fotechvnu thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Test
  17/11/2015

Chào người bạn mới

Có vẻ như bạn vào trang này lần đầu? Hãy bấm vào bên dưới:

Login with Facebook

Đăng nhập Tham gia

Việt Nam Gia Phả đã cập nhật hướng dẫn sử dụng bằng những Video cho dễ xem. Click để xem

Ai trực tuyến (0)

5 Địa phương nhiều nhất

Nhân vật tiêu biểu