Đã có phiên bản cập nhật mới Việt Nam GIa Phả 1.3.5.1. Xem ở đây
 • phamquochuy264
  Gia nhập
  Chào bạn, phamquochuy264
  27/02/2015
 • tracuugiapha
  tracuugiapha
  Tôi cập nhật lại gia phả rồi mất hết dữ liệu, làm sao lấy lại được dữ liệu cũ
  27/02/2015
 • nguyenminhtri
  nguyenminhtri thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  27/02/2015
 • nguyenminhtri
  Gia nhập
  Chào bạn, nguyenminhtri
  27/02/2015
 • trungnv2803
  trungnv2803 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Phái ở Thuỵ Bình - Thái Thuỵ - Thái Bình
  27/02/2015
 • trungnv2803
  trungnv2803 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Phái ở Thuỵ Bình - Thái Thuỵ
  27/02/2015
 • trungnv2803
  trungnv2803 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Phái ở Thuỵ Bình - Thái Thuỵ
  27/02/2015
 • trungnv2803
  trungnv2803 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Phái ở Thuỵ Bình - Thái Thuỵ
  27/02/2015
 • trungnv2803
  trungnv2803 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Phái ở Thuỵ Bình - Thái Thuỵ
  27/02/2015
 • trungnv2803
  Gia nhập
  Chào bạn, trungnv2803
  27/02/2015
 • ngonguyen
  Gia nhập
  Chào bạn, ngonguyen
  27/02/2015
 • quangngoc1001
  Gia nhập
  Chào bạn, quangngoc1001
  27/02/2015
 • baohvbk
  Gia nhập
  Chào bạn, baohvbk
  27/02/2015
 • vuxuanviet
  vuxuanviet thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả VŨ TỘC ở NAM HÙNG-NAM TRỰC-NAM ĐỊNH
  27/02/2015
 • NNQ
  Gia nhập
  Chào bạn, NNQ
  26/02/2015
 • giaphahokhong
  Gia nhập
  Chào bạn, giaphahokhong
  26/02/2015
 • lehuunhan
  Gia nhập
  Chào bạn, lehuunhan
  26/02/2015
 • kimnhan
  Gia nhập
  Chào bạn, kimnhan
  26/02/2015
 • ngbinhvn
  Gia nhập
  Chào bạn, ngbinhvn
  26/02/2015
 • hungnihong1
  hungnihong1 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả LÊ VĂN ở XÓM 6 - PHÚC LÂM - MỸ ĐỨC - HÀ NỘI
  26/02/2015
 • ocdvn
  ocdvn thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả ÔN(10 đời) ở 338 Lê Duẩn,Phường Đập Đá,Huyện An Nhơn,Tỉnh Bình Định.
  26/02/2015
 • vannv
  Gia nhập
  Chào bạn, vannv
  26/02/2015
 • nguyenhoanghai2485
  Gia nhập
  Chào bạn, nguyenhoanghai2485
  26/02/2015
 • binhthuong87
  Gia nhập
  Chào bạn, binhthuong87
  26/02/2015
 • 0119308370000
  Gia nhập
  Chào bạn, 0119308370000
  26/02/2015
 • kvs1811
  kvs1811 thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  26/02/2015
 • thangcan
  Gia nhập
  Chào bạn, thangcan
  26/02/2015
 • kvs1811
  kvs1811 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Đình ở thôn Trà Đính, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  26/02/2015
 • kvs1811
  kvs1811 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Đình ở thôn Trà Đính, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  26/02/2015
 • kvs1811
  kvs1811 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Đình ở thôn Trà Đính, xã Gia Minh, huyện Gia Viễn
  26/02/2015
 • khoaspkt
  Gia nhập
  Chào bạn, khoaspkt
  25/02/2015
 • chuhaovy
  Gia nhập
  Chào bạn, chuhaovy
  25/02/2015
 • kvs1811
  Gia nhập
  Chào bạn, kvs1811
  25/02/2015
 • nhavietxanh
  nhavietxanh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả ở Nại Cửu,Triệu Đông
  25/02/2015
 • nhavietxanh
  Gia nhập
  Chào bạn, nhavietxanh
  25/02/2015
 • export572007
  export572007
  Nguyen thien
  25/02/2015
 • donghh
  Gia nhập
  Chào bạn, donghh
  25/02/2015
 • tuananh924
  tuananh924
  dfdfd
  25/02/2015
 • tuananh924
  Gia nhập
  Chào bạn, tuananh924
  25/02/2015
 • Nguyen_Van_Huong
  Gia nhập
  Chào bạn, Nguyen_Van_Huong
  24/02/2015
 • ledinhchauvungtau
  Gia nhập
  Chào bạn, ledinhchauvungtau
  24/02/2015
 • trungthu
  Gia nhập
  Chào bạn, trungthu
  24/02/2015
 • Xuandieu
  Gia nhập
  Chào bạn, Xuandieu
  24/02/2015
 • thach1689
  thach1689 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả thach1689
  24/02/2015
 • thach1689
  thach1689 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Đặng ở TpHCM
  24/02/2015
 • thach1689
  thach1689 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Đặng
  24/02/2015
 • thach1689
  Gia nhập
  Chào bạn, thach1689
  24/02/2015
 • tungom
  tungom thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả ĐẶNG ở Thị Trấn Châu Thành
  23/02/2015
 • 6886
  6886
  trần ngọc sơn
  23/02/2015
 • 6886
  6886
  trần ngọc sơn
  23/02/2015

Chào người bạn mới

Có vẻ như bạn vào trang này lần đầu? Hãy bấm vào bên dưới:

Login with Facebook

Đăng nhập Tham gia

Việt Nam Gia Phả đã cập nhật hướng dẫn sử dụng bằng những Video cho dễ xem. Click để xem

Ai trực tuyến (0)

5 Địa phương nhiều nhất

Nhân vật tiêu biểu