Đã có phiên bản cập nhật mới Việt Nam GIa Phả 1.3.5.1. Xem ở đây
 • khanhtloc89
  Gia nhập
  Chào bạn, khanhtloc89
  9:10AM
 • ntnk26
  Gia nhập
  Chào bạn, ntnk26
  27/06/2016
 • BuidangQuang
  Gia nhập
  Chào bạn, BuidangQuang
  27/06/2016
 • Truongquangdu
  Gia nhập
  Chào bạn, Truongquangdu
  27/06/2016
 • phamluongqn
  phamluongqn thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ PHẠM ở Thôn Nhơn Phước , Xã Phổ Nhơn , Huyện Đức Phổ
  26/06/2016
 • hungsinh
  hungsinh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Doãn ở Bờ Hồ - Tân Hòa - Quốc Oai
  26/06/2016
 • phamluongqn
  phamluongqn thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ PHẠM ở Thôn Nhơn Phước , Xã Phổ Nhơn , Huyện Đức Phổ
  26/06/2016
 • phamluongqn
  phamluongqn thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ PHẠM ở Thôn Nhơn Phước , Xã Phổ Nhơn , Huyện Đức Phổ
  26/06/2016
 • hungsinh
  hungsinh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn ở Tân Hòa- Quốc Oai
  25/06/2016
 • hungsinh
  Gia nhập
  Chào bạn, hungsinh
  25/06/2016
 • Nhanhlexuan
  Nhanhlexuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nhánh Lê Xuân ở Làng Vĩnh Lại, Xã Phú Thanh, Huyện Phú Vang
  25/06/2016
 • Nhanhlexuan
  Gia nhập
  Chào bạn, Nhanhlexuan
  25/06/2016
 • nguyendinhchat
  xin hỏi các bác có in được không
  24/06/2016
 • nguyendinhchat
  nguyendinhchat thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả NGUYỄN ĐÌNH ở Bản Làng
  24/06/2016
 • nguyendinhchat
  nguyendinhchat thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả NGUYỄN ĐÌNH ở Bản Làng
  24/06/2016
 • ledinhhue
  Gia nhập
  Chào bạn, ledinhhue
  23/06/2016
 • GPhonguyenvan
  Gia nhập
  Chào bạn, GPhonguyenvan
  23/06/2016
 • nguyendinhchat
  Gia nhập
  Chào bạn, nguyendinhchat
  23/06/2016
 • Phanquochieu
  Phanquochieu thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả GIA PHẢ HỌ PHAN ở Đông Lâm & Đông Cơ - Tiền Hải
  23/06/2016
 • Phanquochieu
  Phanquochieu thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả GIA PHẢ HỌ PHAN ở Đông Lâm & Đông Cơ - Tiền Hải
  23/06/2016
 • Phanquochieu
  Phanquochieu thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả GIA PHẢ HỌ PHAN ở Đông Lâm & Đông Cơ - Tiền Hải
  23/06/2016
 • Phanquochieu
  Phanquochieu thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  23/06/2016
 • Phanquochieu
  Gia nhập
  Chào bạn, Phanquochieu
  23/06/2016
 • hoangvanmao1975
  Gia nhập
  Chào bạn, hoangvanmao1975
  23/06/2016
 • taodoan
  Gia nhập
  Chào bạn, taodoan
  22/06/2016
 • tracuugiapha
  tracuugiapha thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  22/06/2016
 • abcdef
  abcdef thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Lê gia tộc ở Phú Thọ
  22/06/2016
 • abcdef
  Gia nhập
  Chào bạn, abcdef
  22/06/2016
 • bigwind
  Gia nhập
  Chào bạn, bigwind
  21/06/2016
 • toanphat
  Gia nhập
  Chào bạn, toanphat
  20/06/2016
 • boybubam
  boybubam thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Tộc ở Tây Sơn
  20/06/2016
 • boybubam
  Gia nhập
  Chào bạn, boybubam
  20/06/2016
 • Xuzin2012
  Gia nhập
  Chào bạn, Xuzin2012
  19/06/2016
 • hotranxomlo
  hotranxomlo thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Trần ở Xóm Lò
  19/06/2016
 • thaiquanglc
  Chao bac
  19/06/2016
 • hotranxomlo
  Gia nhập
  Chào bạn, hotranxomlo
  19/06/2016
 • truongbagiabinh
  truongbagiabinh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Trương Bá ở Tân Bình - Đắc Đoa - Gia Lai
  17/06/2016
 • dieu241250
  Gia nhập
  Chào bạn, dieu241250
  17/06/2016
 • Phanphanvan
  Gia nhập
  Chào bạn, Phanphanvan
  16/06/2016
 • khuhoan2016
  Gia nhập
  Chào bạn, khuhoan2016
  16/06/2016
 • hoptran
  Gia nhập
  Chào bạn, hoptran
  14/06/2016
 • tepi
  Gia nhập
  Chào bạn, tepi
  13/06/2016
 • nguyenvanhong129hq
  Gia nhập
  Chào bạn, nguyenvanhong129hq
  13/06/2016
 • hatieuphong
  hatieuphong thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Kiều Thế ở Quận Thanh Khê
  13/06/2016
 • thuygu82
  Gia nhập
  Chào bạn, thuygu82
  12/06/2016
 • phamxuan
  phamxuan thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  12/06/2016
 • phamxuan
  phamxuan
  Có ai có thể giúp mình thay đổi một vị trí trong cây gia phả không. Trong gia phả của mình có 16 đời, đời thứ 5 bị sai, giờ muốn sửa lại thành đời thứ 4. (Phạm Xuân A (đời 5) giờ muốn chuyển Phạm Xuân A qua đời 4.
  Xin chân thành cám ơn.
  12/06/2016
 • 0106994964
  0106994964 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Văn ở Bình Trị Thăng Bình
  11/06/2016
 • hungbui
  Gia nhập
  Chào bạn, hungbui
  11/06/2016
 • 1967
  1967 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả DÒNG HỌ NGUYỄN ở TRỰC TRÌ - QUỐC TUẤN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
  10/06/2016

Chào người bạn mới

Có vẻ như bạn vào trang này lần đầu? Hãy bấm vào bên dưới:

Login with Facebook

Đăng nhập Tham gia

Việt Nam Gia Phả đã cập nhật hướng dẫn sử dụng bằng những Video cho dễ xem. Click để xem

Ai trực tuyến (0)

5 Địa phương nhiều nhất

Nhân vật tiêu biểu