Đã có phiên bản cập nhật mới Việt Nam GIa Phả 1.3.5.1. Xem ở đây
 • SonAK
  SonAK thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dòng họ Vũ Văn - Làng Thủ lệ ở Thủ lệ - Ba đình - Hà nội
  24/09/2017
 • VoToc
  VoToc thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Võ Đình - Nghĩa Thương - Tư Nghĩa ở Nghĩa Thương - Tư Nghĩa
  24/09/2017
 • VoToc
  VoToc thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Võ Đình ở Nghĩa Thương - Tư Nghĩa
  24/09/2017
 • giangkhuynh
  giangkhuynh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ NGUYỄN ở XÃ CHÍ HÒA
  21/09/2017
 • SonAK
  SonAK thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dòng họ Vũ Văn - Làng Thủ lệ ở Thủ lệ - Ba đình - Hà nội
  21/09/2017
 • Ongainghean
  Ongainghean
  Cập nhật danh sách thành viên làm thế nào .Ai biêt chỉ dùm
  21/09/2017
 • Ongainghean
  Ongainghean
  Toi chưa biết đưa lên gia phả tjees nào. Ai rành chỉ dùm nhé
  20/09/2017
 • Ongainghean
  Gia nhập
  Chào bạn, Ongainghean
  20/09/2017
 • minhduc13041995
  Gia nhập
  Chào bạn, minhduc13041995
  19/09/2017
 • ongaibacuong
  Gia nhập
  Chào bạn, ongaibacuong
  18/09/2017
 • tranthuty
  tranthuty thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Trần Ngọc ở Tiến Thinh, Mê linh
  17/09/2017
 • tranthuty
  tranthuty thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Trần Ngọc ở Tiến Thinh, Mê linh
  17/09/2017
 • Anciclax
  Gia nhập
  Chào bạn, Anciclax
  13/09/2017
 • huanvocr
  Gia nhập
  Chào bạn, huanvocr
  11/09/2017
 • 0886459599
  Gia nhập
  Chào bạn, 0886459599
  09/09/2017
 • giaphahonguyenduy
  giaphahonguyenduy thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả GIA PHẢ HỌ NGUYỄN DUY ở Vĩnh Hòa, Ninh Giang
  08/09/2017
 • duongtrinh46
  Gia nhập
  Chào bạn, duongtrinh46
  08/09/2017
 • giaphahonguyenduy
  Gia nhập
  Chào bạn, giaphahonguyenduy
  08/09/2017
 • HoNguyen2017
  Gia nhập
  Chào bạn, HoNguyen2017
  07/09/2017
 • dat0804
  Gia nhập
  Chào bạn, dat0804
  06/09/2017
 • Dzung67
  Dzung67 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Gia phả họ Lê ở Phượng Lĩnh - Đồng Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
  05/09/2017
 • phamdangcan
  phamdangcan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Phạm Đăng ở Hùng Thắng, Bình Giang
  04/09/2017
 • phamdangnhatminh
  Gia nhập
  Chào bạn, phamdangnhatminh
  04/09/2017
 • phamdangcan
  Gia nhập
  Chào bạn, phamdangcan
  04/09/2017
 • DinhVuToc2017
  Gia nhập
  Chào bạn, DinhVuToc2017
  03/09/2017
 • duyhuy259
  Gia nhập
  Chào bạn, duyhuy259
  02/09/2017
 • doanminhdung
  doanminhdung
  thay doi thong tin gia pha
  31/08/2017
 • hoPham2017
  hoPham2017
  thay đổi thông tin gia phả
  31/08/2017
 • hoPham2017
  hoPham2017
  thay đổi thông tin gia phả
  30/08/2017
 • Hoangson0202
  Hoangson0202 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Hoàng ở Hà Nội
  29/08/2017
 • Hoangson0202
  Gia nhập
  Chào bạn, Hoangson0202
  29/08/2017
 • hoPham2017
  hoPham2017
  thay đổi thông tin gia phả
  29/08/2017
 • hoPham2017
  hoPham2017
  Thank you.
  29/08/2017
 • hoPham2017
  hoPham2017 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Ho Pham ở Cổ Việt - Thái Bình
  29/08/2017
 • hoPham2017
  hoPham2017 thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  29/08/2017
 • hoPham2017
  Gia nhập
  Chào bạn, hoPham2017
  28/08/2017
 • minhtan2411
  minhtan2411 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Viết ở HCM
  28/08/2017
 • minhtan2411
  Gia nhập
  Chào bạn, minhtan2411
  28/08/2017
 • dinhthuydoluong
  Gia nhập
  Chào bạn, dinhthuydoluong
  26/08/2017
 • trantocbautron
  trantocbautron thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả TRẦN VĂN TỘC - DĨNH XUYÊN QUẬN ở Làng Quảng Phú, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
  24/08/2017
 • tranvantoc
  Gia nhập
  Chào bạn, tranvantoc
  24/08/2017
 • trantocbautron
  trantocbautron thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả TRẦN VĂN TỘC - DĨNH XUYÊN QUẬN ở Làng Quảng Phú, xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
  24/08/2017
 • trantocbautron
  trantocbautron thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả TRẦN VĂN TỘC - DĨNH XUYÊN QUẬN ở Làng Quảng Phú (Hóa Phú), xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
  23/08/2017
 • trantocbautron
  trantocbautron thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả TRẦN VĂN TỘC - DĨNH XUYÊN QUẬN ở Làng Quảng Phú (Hóa Phú), xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc
  23/08/2017
 • trantocbautron
  trantocbautron thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả TRẦN VĂN TỘC - DĨNH XUYÊN QUẬN ở làng Quảng Phú (Hóa Phú), xã Đại An, huyện Đại Lộc
  23/08/2017
 • quanbia
  quanbia thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Phan Văn ở Tiên Mỹ, Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị
  18/08/2017
 • trungngothanh
  trungngothanh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Gia tộc họ Ngô ở xóm 1 thôn tự tân xã tân thành thành phố Ninh Bình
  16/08/2017
 • ktshoacoc368
  Gia nhập
  Chào bạn, ktshoacoc368
  15/08/2017
 • Nguyenve
  Gia nhập
  Chào bạn, Nguyenve
  15/08/2017
 • huuchuyenqsb
  Gia nhập
  Chào bạn, huuchuyenqsb
  14/08/2017

Chào người bạn mới

Có vẻ như bạn vào trang này lần đầu? Hãy bấm vào bên dưới:

Login with Facebook

Đăng nhập Tham gia

Việt Nam Gia Phả đã cập nhật hướng dẫn sử dụng bằng những Video cho dễ xem. Click để xem

Ai trực tuyến (1)

5 Địa phương nhiều nhất

Nhân vật tiêu biểu