Đã có phiên bản cập nhật mới Việt Nam GIa Phả 1.3.5.1. Xem ở đây
 • hophamba
  hophamba thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  9:59AM
 • minhkhai
  minhkhai thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả NGUYỄN ở YÊN TRUNG Ý YÊN NAM ĐỊNH
  9:51AM
 • nguyencuongpl333
  Gia nhập
  Chào bạn, nguyencuongpl333
  9:44AM
 • hophamba
  Gia nhập
  Chào bạn, hophamba
  9:11AM
 • Nguyendungbacninh
  Nguyendungbacninh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Nguyễn Chi 1 Phái 2 ở Quảng Cầu Bình Định Lương Tài Bắc Ninh
  8:54AM
 • Nguyendungbacninh
  Nguyendungbacninh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Nguyễn Chi 1 Phái 2 ở Quảng Cầu Bình Định Lương Tài Bắc Ninh
  8:42AM
 • nguyenvansang
  Gia nhập
  Chào bạn, nguyenvansang
  6:56AM
 • minhkhai
  Gia nhập
  Chào bạn, minhkhai
  21/12/2014
 • doandiep
  Gia nhập
  Chào bạn, doandiep
  21/12/2014
 • TrenissVed
  Gia nhập
  Chào bạn, TrenissVed
  21/12/2014
 • DonaldSr
 • DonaldSr
 • DonaldSr
  Gia nhập
  Chào bạn, DonaldSr
  21/12/2014
 • Nguyendungbacninh
  Nguyendungbacninh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Nguyễn Chi 1 Phái 2 ở Quảng Cầu Bình Định Lương Tài Bắc Ninh
  21/12/2014
 • honguyencamgiang
  honguyencamgiang thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Tộc Cẩm Giang ở Phường Đồng Nguyên - Thị xã Từ Sơn
  20/12/2014
 • honguyencamgiang
  Gia nhập
  Chào bạn, honguyencamgiang
  20/12/2014
 • nguyendanggiapha
  nguyendanggiapha thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả NGUYỄN ĐĂNG ở THÔN ĐỐC SƠ
  20/12/2014
 • wooriourefaug
  Gia nhập
  Chào bạn, wooriourefaug
  20/12/2014
 • wh7tever
  Gia nhập
  Chào bạn, wh7tever
  20/12/2014
 • netcafe928
  Gia nhập
  Chào bạn, netcafe928
  19/12/2014
 • 7401205000662
  7401205000662 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HO TRAN ở VŨNG LIÊM- VĨNH LONG
  19/12/2014
 • 7401205000662
  7401205000662 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HO TRAN ở VŨNG LIÊM- VĨNH LONG
  19/12/2014
 • 7401205000662
  Gia nhập
  Chào bạn, 7401205000662
  18/12/2014
 • hongbac
  Gia nhập
  Chào bạn, hongbac
  18/12/2014
 • TanPhuoc
  TanPhuoc thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Trần ở Bình Đông-Tịnh Bình-Sơn Tịnh
  18/12/2014
 • TanPhuoc
  Gia nhập
  Chào bạn, TanPhuoc
  18/12/2014
 • tranlieu
  Gia nhập
  Chào bạn, tranlieu
  18/12/2014
 • thinhlq
  Gia nhập
  Chào bạn, thinhlq
  17/12/2014
 • Vutocduong
  Vutocduong thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Vũ Công ở Xóm 1, xã Yên Thắng, huyện Yên Mô
  17/12/2014
 • Vutocduong
  Vutocduong thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  17/12/2014
 • dongcuugb
  dongcuugb
  Dòng họ nguyễn hữu Thôn Thượng trì xã hoài thượng huyện Thuận Thành Tỉnh Bắc ninh.
  16/12/2014
 • dongcuugb
  Gia nhập
  Chào bạn, dongcuugb
  16/12/2014
 • nttnew01
  nttnew01 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Phúc ở Làng Phong Cốc xã Xuân Minh huyện Thọ Xuân
  16/12/2014
 • nttnew01
  nttnew01 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Phúc ở Làng Phong Cốc xã Xuân Minh huyện Thọ Xuân
  16/12/2014
 • nttnew01
  nttnew01 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Phúc ở Làng Phong Cốc xã Xuân Minh huyện Thọ Xuân
  16/12/2014
 • nttnew01
  nttnew01 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Phúc ở Thanh Hóa
  16/12/2014
 • nttnew01
  Gia nhập
  Chào bạn, nttnew01
  16/12/2014
 • namcong
  Gia nhập
  Chào bạn, namcong
  16/12/2014
 • tiennd67
  tiennd67 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Đạt ở Thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội
  15/12/2014
 • ongsut
  Gia nhập
  Chào bạn, ongsut
  15/12/2014
 • thangphammc
  thangphammc thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  15/12/2014
 • thangphammc
  thangphammc thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Gia phả dòng họ Phạm Văn ở Thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội
  15/12/2014
 • thangphammc
  thangphammc thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Gia phả dòng họ Phạm Văn ở Thôn Trung Hậu Đoài, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP.Hà Nội
  15/12/2014
 • tazan16
  tazan16 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn ở Làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yện Lạc
  15/12/2014
 • tazan16
  tazan16 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn ở Làng Đinh Xá, xã Nguyệt Đức, huyện Yện Lạc
  15/12/2014
 • tazan16
  Gia nhập
  Chào bạn, tazan16
  15/12/2014
 • tuyentbxh
  Gia nhập
  Chào bạn, tuyentbxh
  14/12/2014
 • thangphammc
  Gia nhập
  Chào bạn, thangphammc
  14/12/2014
 • Michaelquon
  Gia nhập
  Chào bạn, Michaelquon
  14/12/2014
 • kocoro1989
  kocoro1989 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Trần Quang ở VĨnh Phúc
  14/12/2014

Chào người bạn mới

Có vẻ như bạn vào trang này lần đầu? Hãy bấm vào bên dưới:

Login with Facebook

Đăng nhập Tham gia

Việt Nam Gia Phả đã cập nhật hướng dẫn sử dụng bằng những Video cho dễ xem. Click để xem

Ai trực tuyến (0)

5 Địa phương nhiều nhất

Nhân vật tiêu biểu