Đã có phiên bản cập nhật mới Việt Nam GIa Phả 1.3.5.1. Xem ở đây
 • nong12
  Gia nhập
  Chào bạn, nong12
  24/04/2014
 • salam
  salam thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Đình (Chi II) ở Mỹ Đức - Hà Nội (Hà Tây cũ)
  24/04/2014
 • salam
  salam thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Đình (Chi II) ở Mỹ Đức
  24/04/2014
 • thangvc18
  thangvc18 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả VŨ - An Cự - Đại An ở An Cự - Đại An - Vụ Bản - Nam Định
  23/04/2014
 • lelong9755
  Gia nhập
  Chào bạn, lelong9755
  23/04/2014
 • ducanhbk
  ducanhbk thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ TÔ TÂY LƯƠNG TIỀN HẢI THÁI BÌNH ở TÂY LƯƠNG, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH
  23/04/2014
 • ducanhbk
  ducanhbk thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ TÔ TÂY LƯƠNG TIỀN HẢI THÁI BÌNH ở TÂY LƯƠNG, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH
  23/04/2014
 • ducanhbk
  ducanhbk thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ TÔ TÂY LƯƠNG TIỀN HẢI THÁI BÌNH ở TÂY LƯƠNG, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH
  23/04/2014
 • ducanhbk
  ducanhbk thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HỌ TÔ TÂY LƯƠNG TIỀN HẢI THÁI BÌNH ở TÂY LƯƠNG, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH
  23/04/2014
 • mrlevanni
  Gia nhập
  Chào bạn, mrlevanni
  23/04/2014
 • w13194
  w13194 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HO VO PHUOC HIEP ở xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi
  23/04/2014
 • w13194
  w13194 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả HO VO PHUOC HIEP ở xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi
  23/04/2014
 • khaitanduc
  khaitanduc thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Thương ở An Đôn - Triệu Phong
  22/04/2014
 • loandon
  loandon
  mình không mở file được và cùng ko upload dc, làm thế nào để mở dc file đã lưu?
  22/04/2014
 • nhatchimai3206
  Gia nhập
  Chào bạn, nhatchimai3206
  22/04/2014
 • nguyentrongxavanto
  nguyentrongxavanto thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Nguyễn trọng Chi 4 ở Xã Văn Tố
  22/04/2014
 • xuanbach
  xuanbach
  Làm thế nào để in được gia phả mình vừa ms làm xong ra khổ giấy Ao đây mọi người
  22/04/2014
 • xuanbach
  xuanbach thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Đại ở Nội Mai_ An Viên _ Tiên Lữ
  22/04/2014
 • xuanbach
  xuanbach thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Đại ở Nội Mai_ An Viên _ Tiên Lữ
  22/04/2014
 • xuanbach
  xuanbach thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Đại ở Nội Mai_ An Viên _ Tiên Lữ
  22/04/2014
 • xuanbach
  Gia nhập
  Chào bạn, xuanbach
  22/04/2014
 • vietam
  vietam thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Phạm Văn ở Trường Thành - Thanh Hà
  22/04/2014
 • vietam
  Gia nhập
  Chào bạn, vietam
  22/04/2014
 • daodingcay
  Gia nhập
  Chào bạn, daodingcay
  22/04/2014
 • Tranquocthienphu
  Tranquocthienphu thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Trần-Dĩnh Xuyên
  22/04/2014
 • phuocninh
  phuocninh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Phước ở Phước Ninh, Quế Sơn, Quảng Nam
  22/04/2014
 • phuocninh
  Gia nhập
  Chào bạn, phuocninh
  21/04/2014
 • loandon
  loandon thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Gia tộc họ vũ ở Thanh An - Thanh Hà - Hải Dương
  21/04/2014
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Trung Tiến (làng Sở thượng cũ), Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định
  21/04/2014
 • duongxuan
  duongxuan thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Dương Xuân ở Trung Tiến (làng Sở thượng cũ), Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định
  21/04/2014
 • huynhhonggiang
  Gia nhập
  Chào bạn, huynhhonggiang
  21/04/2014
 • giaphaloihdccf
  giaphaloihdccf thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn Đình (Gia Đình) ở Đào xá, An Bình, Nam sách, Hải dương
  21/04/2014
 • loandon
  Gia nhập
  Chào bạn, loandon
  21/04/2014
 • Binhminh68
  Gia nhập
  Chào bạn, Binhminh68
  21/04/2014
 • tnot112
  tnot112 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn ở Phúc Thọ
  20/04/2014
 • tnot112
  Gia nhập
  Chào bạn, tnot112
  20/04/2014
 • khaihoandinh82
  Gia nhập
  Chào bạn, khaihoandinh82
  20/04/2014
 • khaitanduc
  khaitanduc thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Nguyễn ở An Đôn - Triệu Phong
  20/04/2014
 • daovanthuan2014
  daovanthuan2014 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Gia Tộc Họ Đào ở Chí Linh Hải Dương
  19/04/2014
 • daovanthuan2014
  daovanthuan2014 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Đào ở Chí Linh Hải Dương
  19/04/2014
 • daovanthuan2014
  daovanthuan2014 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Đào ở Chí Linh Hải Dương
  19/04/2014
 • daovanthuan2014
  Gia nhập
  Chào bạn, daovanthuan2014
  19/04/2014
 • daovanthuan
  Gia nhập
  Chào bạn, daovanthuan
  19/04/2014
 • 2705
  2705
  Chào tất cả mọi người,
  Nếu ai biết tính một đời trong dòng họ thế nào ? thì cho tôi biết với. Ví dụ Cụ Tổ nhà tôi sinh năm 1407 bố đẻ tôi sinh năm 1926 như vậy bố tôi thuộc đời thứ mấy.
  Xin cảm ơn mọi người.
  19/04/2014
 • sampro
  Gia nhập
  Chào bạn, sampro
  18/04/2014
 • THANGDGU123
  Gia nhập
  Chào bạn, THANGDGU123
  18/04/2014
 • congthcscathiep
  congthcscathiep thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  18/04/2014
 • congthcscathiep
  congthcscathiep thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  18/04/2014
 • locpham
  Gia nhập
  Chào bạn, locpham
  18/04/2014
 • nirlouischy
  Gia nhập
  Chào bạn, nirlouischy
  17/04/2014

Chào người bạn mới

Có vẻ như bạn vào trang này lần đầu? Hãy bấm vào bên dưới:

Login with Facebook

Đăng nhập Tham gia

Việt Nam Gia Phả đã cập nhật hướng dẫn sử dụng bằng những Video cho dễ xem. Click để xem

Ai trực tuyến (1)

5 Địa phương nhiều nhất

Nhân vật tiêu biểu