Đã có phiên bản cập nhật mới Việt Nam GIa Phả 1.3.5.1. Xem ở đây
 • tuanha0511
  Gia nhập
  Chào bạn, tuanha0511
  09/03/2017
 • nguyentienhanh
  nguyentienhanh
  Muốn xoá để làm lại từ đầu có được không
  09/03/2017
 • nguyentienhanh
  nguyentienhanh
  Sao mình sửa chữa úp lại ko đc là sao ae, có ai biết cách chỉ giúp mình với
  09/03/2017
 • hungdh168
  hungdh168 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Hoàng ở Xã Nam Tuấn - Huyện Hòa An
  09/03/2017
 • tranben
  tranben thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả TRẦN VĂN ở PHÙNG XÁ - VẠN PHÚC - NINH GIANG - HẢI DƯƠNG
  09/03/2017
 • minhkhiem15
  Gia nhập
  Chào bạn, minhkhiem15
  07/03/2017
 • holevanphongmuc
  holevanphongmuc thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phong Mục ở Phong Mục- Châu Lộc- Hậu Lộc
  06/03/2017
 • holevanphongmuc
  holevanphongmuc thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Lê Văn - Phong Mục ở Phong Mục- Châu Lộc- Hậu Lộc
  06/03/2017
 • anhduc2903
  Gia nhập
  Chào bạn, anhduc2903
  05/03/2017
 • hoquachninhbinh
  hoquachninhbinh thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  05/03/2017
 • hoquachninhbinh
  hoquachninhbinh thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Quách ở Nho Phong, Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình
  05/03/2017
 • hoquachninhbinh
  hoquachninhbinh
  Quách Văn Nguyện
  05/03/2017
 • hoquachninhbinh
  Gia nhập
  Chào bạn, hoquachninhbinh
  05/03/2017
 • nguyenducduyhanh
  Gia nhập
  Chào bạn, nguyenducduyhanh
  03/03/2017
 • tranben
  tranben thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả GIA PHẢ HỌ TRẦN VĂN ở PHÙNG XÁ - VẠN PHÚC - NINH GIANG - HẢI DƯƠNG
  03/03/2017
 • tranben
  tranben thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả GIA PHẢ HỌ TRẦN VĂN ở PHÙNG XÁ - VẠN PHÚC - NINH GIANG - HẢI DƯƠNG
  03/03/2017
 • tranben
  tranben thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả GIA PHẢ HỌ TRẦN VĂN ở PHÙNG XÁ - VẠN PHÚC - NINH GIANG - HẢI DƯƠNG
  03/03/2017
 • tranben
  tranben thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả GIA PHẢ HỌ TRẦN VĂN ở PHÙNG XÁ - VẠN PHÚC - NINH GIANG - HẢI DƯƠNG
  03/03/2017
 • tranben
  tranben thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả GIA PHẢ HỌ TRẦN VĂN ở PHÙNG XÁ - VẠN PHÚC - NINH GIANG - HẢI DƯƠNG
  03/03/2017
 • tranben
  tranben thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả GIA PHẢ HỌ TRẦN VĂN ở PHÙNG XÁ - VẠN PHÚC - NINH GIANG - HẢI DƯƠNG
  03/03/2017
 • locluong
  locluong thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả LƯƠNG TỘC ở Đồng Thanh - Kim Động
  02/03/2017
 • locluong
  Gia nhập
  Chào bạn, locluong
  02/03/2017
 • dinhtuan87
  Gia nhập
  Chào bạn, dinhtuan87
  02/03/2017
 • hatd
  Gia nhập
  Chào bạn, hatd
  01/03/2017
 • HOANHD1020
  Gia nhập
  Chào bạn, HOANHD1020
  01/03/2017
 • vuhon17
  Gia nhập
  Chào bạn, vuhon17
  27/02/2017
 • HoangKimXichTho
  Gia nhập
  Chào bạn, HoangKimXichTho
  27/02/2017
 • vugia74
  Gia nhập
  Chào bạn, vugia74
  27/02/2017
 • vutuan209
  vutuan209
  xin phần mềm lập gia phả
  26/02/2017
 • vutuan209
  Gia nhập
  Chào bạn, vutuan209
  26/02/2017
 • honhutoc
  honhutoc thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Hồ Như Tộc ở Gia Hòa - Duy Xuyên - Quảng Nam
  26/02/2017
 • phandoantocdaiton
  phandoantocdaiton thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Họ Phan Doãn ở Hoa Thành - Yên Thành - Nghệ An
  25/02/2017
 • phandoantocdaiton
  phandoantocdaiton thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Gia phả họ Phan Doãn ở Hoa Thanh - Yen Thanh
  25/02/2017
 • taikhoantam
  taikhoantam thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả gia pha dang soan ở đốc sơ
  25/02/2017
 • taikhoantam
  Gia nhập
  Chào bạn, taikhoantam
  25/02/2017
 • nguyendanggiapha
  nguyendanggiapha thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  24/02/2017
 • haitienduong1977
  Gia nhập
  Chào bạn, haitienduong1977
  24/02/2017
 • Thongto76
  Gia nhập
  Chào bạn, Thongto76
  24/02/2017
 • hanh71263
  Gia nhập
  Chào bạn, hanh71263
  24/02/2017
 • TrangCM
  TrangCM thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Phan Văn Kía ở Rạch Gốc - Ngọc Hiển
  23/02/2017
 • TrangCM
  TrangCM thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả Phan Văn Kía ở Rạch Gốc - Ngọc Hiển
  23/02/2017
 • hotocnguyenhuu
  Gia nhập
  Chào bạn, hotocnguyenhuu
  23/02/2017
 • phandoantocdaiton
  phandoantocdaiton
  Tôi muốn đưa hình ảnh lên cho từng người và ảnh trong mục "Hình ảnh'' có được không, nhờ anh Bảo chỉ dùm, cảm ơn nhiều ạ !
  22/02/2017
 • holevanphongmuc
  Gia nhập
  Chào bạn, holevanphongmuc
  22/02/2017
 • nguyenngoctk20
  nguyenngoctk20 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả NGUYỄN NGỌC ở CHUẾ LƯU - HẠ HÒA - PHÚ THỌ
  22/02/2017
 • phandoantocdaiton
  phandoantocdaiton thay hình đại diện của của ông ấy.
  Ảnh nhỏ
  22/02/2017
 • nguyenngoctk20
  nguyenngoctk20 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả NGUYỄN NGỌC ở CHUẾ LƯU - HẠ HÒA - PHÚ THỌ
  22/02/2017
 • nguyenngoctk20
  nguyenngoctk20 thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả NGUYỄN NGỌC ở CHUẾ LƯU - HẠ HÒA - PHÚ THỌ
  22/02/2017
 • kimdungvtpt
  kimdungvtpt
  haizzz
  21/02/2017
 • phandoantocdaiton
  phandoantocdaiton thay đổi thông tin gia phả
  Thay đổi thông tin gia phả phandoantocdaiton ở Hoa Thanh - Yen Thanh
  21/02/2017

Chào người bạn mới

Có vẻ như bạn vào trang này lần đầu? Hãy bấm vào bên dưới:

Login with Facebook

Đăng nhập Tham gia

Việt Nam Gia Phả đã cập nhật hướng dẫn sử dụng bằng những Video cho dễ xem. Click để xem

Ai trực tuyến (0)

5 Địa phương nhiều nhất

Nhân vật tiêu biểu