GIA

PHẢ

TỘC

HỌ
NGUYỄN
THÔN
SÀNG
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
VIẾT VỀ THUỶ TỔ CỦA DÒNG HỌ
Thủy tổ: Cụ Thuỷ Tổ có tên là Nguyễn Văn Hai. Cho tới nay không ai rõ cụ Nguyễn Văn Hai từ đâu đến và đến từ bao giờ?, chỉ biết rằng cụ Hai là một trong hai người đầu tiên đến lập nên làng Sàng.
Theo người trước kể lại, cụ Nguyễn Văn Hai sinh hạ được ba người con trai:
2.1- Cụ Nguyễn Văn Lang
2.2- Cụ Nguyễn Văn Ninh
2.3- Cụ Nguyễn Văn Chính
( Các người con gái không rõ )
Cụ Nguyễn Văn Hai sau bị tội, không rõ tội gì bị triều đình bắt giải lên Thăng Long rồi mất tin tức. Dân làng tưởng nhớ cụ nên đã dựng hình nộm ( Cốt dâu, thủ gáo ) và táng tại nghĩa địa Mã Tre xứ. Cụ bà ( Không rõ họ tên) được táng tại trái chùa xứ. Các phần mộ này hiện chưa tìm thấy.
- Ngày giỗ của cụ ông và cụ bà cũng chưa rõ.
Gia Phả HỌ NGUYỄN THÔN SÀNG
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc HỌ NGUYỄN THÔN SÀNG.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc HỌ NGUYỄN THÔN SÀNG
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.