GIA

PHẢ

TỘC


HỮU
Tộc
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 
PHẢ HỆ - PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
1.1 LÊ VĂN DƯỠNG-MỤI TÁNH DANH
    2.1 LÊ VĂN THẬP-MỤI TÁNH DANH
        3.1 LÊ VĂN TẬP-MỤI TÁNH DANH
            4.1 LÊ VĂN KỲ-THI THỊ VIỆT
                5.1 LÊ VĂN HƯƠNG-LÊ THỊ LUẬT
                    6.1 LÊ TỰ DĨ VĂN-MỤI TÁNH DANH
                        7.1 LÊ VĂN HỘI
                        7.2 LÊ VĂN HỰU-LÊ THỊ TÙNG
                            8.1 LÊ THỊ THUỘC
                            8.2 LÊ THỊ VIÊN
                            8.3 LÊ VĂN XỮ
                            8.4 LÊ THỊ DUYÊN
                            8.5 LÊ THỊ NHÂN
                            8.6 LÊ VĂN TRINH-ĐỒNG THỊ CHẤT
                                9.1 LÊ THỊ THẬN
                                9.2 LÊ HỮU THIỆN-PHAN THỊ VĨNH
                                    10.1 LÊ THỊ XƯỚNG
                                    10.2 LÊ HỮU NGÔN-ĐỔ THỊ ĐẠO-HUỲNH THỊ ĐĨNH
                                        11.1 LÊ HỮU VỊNH-THI THỊ CHUỐT
                                            12.1 LÊ THỊ CHƯỚC
                                            12.2 LÊ HỮU NGÂM-TRẦN THỊ THỐNG
                                                13.1 LÊ THỊ PHÒNG
                                                13.2 LÊ THỊ GIÁ
                                                13.3 LÊ HỮU THÊM-ĐỔ THỊ DUNG
                                                    14.1 LÊ THỊ HỒNG THẮM
                                                    14.2 LÊ HỮU MINH THÁI-NGUYỄN THỊ MỸ PHƯỢNG
                                                        15.1 LÊ HỮU LÂM
                                                    14.3 LÊ HỮU BÌNH-TRỊNH THỊ HẢO
                                                        15.1 LÊ HỮU MINH TÂM
                                                        15.2 LÊ ÁNH THỊ TUYẾT
                                                13.4 LÊ THỊ SẮC
                                                13.5 LÊ THỊ DẬU
                                                13.6 LÊ THỊ KHÔN
                                                13.7 LÊ THỊ CÓ
                                                13.8 LÊ HỮU TRAI-TRẦN THỊ DUNG
                                                    14.1 LÊ THỊ HẢI YẾN
                                                    14.2 LÊ THỊ PHƯỢNG
                                                    14.3 LÊ THỊ NGỌC HÂN
                                                    14.4 LÊ THỊ NGỌC PHÚC
                                            12.3 LÊ THỊ THÍ
                                            12.4 LÊ HỮU THUẨN
                                        11.2 LÊ HỮU VIỀN
                                        11.3 LÊ THỊ CA
                                        11.4 LÊ THỊ SONG
                                        11.5 LÊ THỊ TUẤT
                                        11.6 LÊ HỮU NGA
                                        11.7 LÊ THỊ THỤC
                                9.3 LÊ HỮU KIỀU-TRẦN THỊ ĐỐC
                                    10.1 LÊ THỊ THỜI
                                    10.2 LÊ THỊ TỪ
                                    10.3 LÊ HỮU NGỮ-LƯƠNG THỊ THƠM-PHẠM THỊ TỒN
                                        11.1 LÊ THỊ CHO
                                        11.2 LÊ THỊ LEM
                                        11.3 LÊ THỊ THÊM
                                        11.4 LÊ THỊ THÔI
                                    10.4 LÊ HỮU THÔNG-NGÔ THỊ BÉ
                                        11.1 LÊ THỊ XIN
                                        11.2 LÊ HỮU BỊ-NGÔ THỊ CHƯỚT-LÊ THỊ LANG
                                            12.1 LÊ HỮU CHƯ
                                            12.2 LÊ HỮU LỮ
                                            12.3 LÊ THỊ TRỢ
                                            12.4 LÊ HỮU HỒNG
                                            12.5 LÊ HỮU SÁU
                                            12.6 LÊ HỮU HÙNG
                                            12.7 LÊ NGÔ ANH DŨNG
                                    10.5 LÊ HỮU MINH
                                    10.6 LÊ THỊ NGỌ
                                9.4 LÊ HỮU LANG
                                9.5 LÊ THỊ TUÂN
                                9.6 LÊ THỊ HẰNG
                5.2 LÊ VĂN DỊ-LÊ THỊ LỰ
                    6.1 LÊ VĂN YÊU-LÊ THỊ VỮNG-TRẦN THỊ TÌNH-LÊ THỊ Y
                        7.1 LÊ VĂN TỐ
                        7.2 LÊ VĂN BIÊN
                        7.3 LÊ VĂN HÀNG-VÕ THỊ SUM
                            8.1 LÊ VĂN BÍCH-PHẠM THỊ MAI
                                9.1 LÊ HỮU ĐIỂN-ĐỔ THỊ QUÝ
                                    10.1 LÊ HỮU BẢO-NGUYỄN THỊ TÀI
                                        11.1 LÊ HỮU HỘ-ĐỔ THỊ SÀNH
                                            12.1 LÊ HỮU HOANH
                                            12.2 LÊ HỮU HOANG-PHẠM THỊ KIÊN
                                                13.1 LÊ THỊ PHẨM
                                                13.2 LÊ THỊ NẪM
                                                13.3 LÊ THỊ THẨM
                                                13.4 LÊ THỊ CẨM
                                                13.5 LÊ HỮU HIỆP-NGUYỄN THỊ DƯ
                                                    14.1 LÊ THỊ TÀO
                                                    14.2 ĐỔ THỊ TUYẾT -LÊ HỮU BA
                                                        15.1 LÊ THỊ HỒNG VÂN
                                                        15.2 LÊ HỮU ANH TUẤN-DƯƠNG THY THANH THẢO
                                                            16.1 LÊ CÁT TRƯỜNG
                                                            16.2 LÊ ANH VIỆT
                                                        15.3 LÊ HỮU HỒNG PHÚC-NGUYỄN THỊ NGỌC LAN
                                                            16.1 LÊ CÁT PHƯƠNG
                                                            16.2 LÊ HỮU MINH NHẬT
                                                        15.4 LÊ HỮU MINH ĐỨC -TRƯƠNG THỊ CẨM DUNG
                                                            16.1 LÊ CÁT ANH
                                                            16.2 LÊ HỮU THÁI HÒA
                                                        15.5 LÊ THỊ THANH VÂN
                                                        15.6 LÊ HỮU NGUYÊN VŨ
                                                        15.7 LÊ HỮU MINH CƯỜNG
                                                        15.8 LÊ VÔ DANH
                                                        15.9 LÊ VÔ DANH
                                                        15.10 LÊ VÔ DANH
                                                    14.3 LÊ THỊ CHANH
                                                    14.4 TRẦN THỊ LIÊN-LÊ HỮU HỌC
                                                        15.1 LÊ HỮU QUẢNG-NGUYỄN THỊ XUÂN DIỄM
                                                        15.2 LÊ THỊ PHƯƠNG LAM
                                                    14.5 LÊ THỊ QUÝT
                                                    14.6 LÊ HỮU CAM-PHẠM THỊ MUA
                                                        15.1 LÊ THỊ KHẢ VI
                                                        15.2 LÊ HỮU HUYỀN TRÚC-ĐẬU THỊ NGỌC PHỤNG
                                                        15.3 LÊ HỮU MINH HUY
                                                    14.7 LÊ THỊ TÁM
                                                    14.8 LÊ HỮU HUYỆN-PHẠM THỊ KIM THOA
                                                        15.1 LÊ NGỌC HÂN
                                                        15.2 LÊ NGỌC ANH
                                                        15.3 LÊ HỮU NHÂN
                                                    14.9 LÊ THỊ SEN
                                                13.6 LÊ THỊ ÔỈ
                                                13.7 PHẠM THỊ MIẾNG-LÊ HỮU TRỌNG-PHAN THỊ DIỆP
                                                    14.1 LÊ THỊ HỒNG
                                                    14.2 LÊ THỊ VÔ DANH
                                                    14.3 LÊ HÙNG-NGUYỄN THỊ HẠNH
                                                        15.1 NGUYỄN MINH HÙNG
                                                        15.2 NGUYỄN MINH HIỀN
                                                    14.4 LÊ THỊ NGỰ-LÊ THỊNH
                                                        15.1 LÊ THỊ BÍCH THỦY
                                                        15.2 LÊ THỊ BÍCH NGỌC
                                                    14.5 LÊ THỊ CẢ
                                                    14.6 LÊ HỮU KHIÊM
                                                    14.7 LÊ THỊ KHẾ
                                                    14.8 LÊ THỊ CÂN
                                                    14.9 LÊ HỮU BÍNH-NGUYỄN THỊ ĐAN PHƯỢNG
                                                        15.1 LÊ VĂN NGUYỄN HUÂN
                                                        15.2 LÊ VĂN NGUYỄN TRỪƠNG
                                                    14.10 LÊ VÔ DANH
                                                13.8 LÊ THỊ THÍ
                                            12.3 LÊ THỊ TỴ
                                            12.4 LÊ THỊ CHẤN
                                            12.5 LÊ HỮU SƠN-PHẠM THỊ ĐÃNH
                                                13.1 LÊ HỮU THỂ-PHẠM THỊ LIÊN
                                                    14.1 LÊ HỮU QUYÊN-TRẦN THỊ BỐN
                                                        15.1 LÊ THỊ THÚY DIỄM
                                                        15.2 PHẠM THỊ MINH HẰNG
                                                        15.3 LÊ THỊ HỒNG NGỌC
                                                        15.4 LÊ THỊ HỒNG HẠNH
                                                        15.5 LÊ HỮU ANH KHOA-MAI THỊ NHUNG
                                                        15.6 LÊ HỮU QUỐC HUY
                                                13.2 LÊ THỊ THỐNG
                                                13.3 LÊ HỮU TÔN
                                                13.4 LÊ HỮU LÔN
                                                13.5 LÊ THỊ SÁU
                                                13.6 LÊ THỊ BIỆP
                                                13.7 LÊ HỮU HOÁT-PHẠM THỊ HIỆP
                                                    14.1 LÊ THỊ TRIỆU
                                                    14.2 LÊ HỮU VINH-TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG
                                                        15.1 LÊ HỮU MINH ĐỨC
                                                        15.2 LÊ HỮU MINH TRÍ
                                                    14.3 LÊ HỮU BỐN
                                                13.8 LÊ THỊ MẸO
                                                13.9 LÊ HỮU MƯỜI
                                            12.6 LÊ HỮU HẢI
                                            12.7 LÊ HỮU THỨC
                                            12.8 LÊ THỊ ĐÁN
                                            12.9 LÊ HỮU TUẤT
                                        11.2 LÊ THỊ NHUNG
                                        11.3 LÊ HỮU ÂN-TRẦN THỊ TRUYỀN
                                            12.1 LÊ HỮU TÍN-PHẠM THỊ DUNG-PHẠM THỊ BÉ
                                                13.1 LÊ HỮU TRÌNH-HUỲNH THỊ TRỢ-LƯƠNG THỊ HỌC
                                                    14.1 LÊ HỮU HUỲNH-LÊ THỊ NGUYỆT
                                                        15.1 LÊ HỮU LỘC-PHẠM THỊ TRÍ
                                                            16.1 LÊ HỮU ĐỨC
                                                            16.2 LÊ HỮU NHỰT
                                                        15.2 LÊ THỊ THANH THÚY
                                                        15.3 LÊ HỮU MẪN-PHẠM THỊ VIỄN
                                                        15.4 LÊ THỊ HỒNG THẮM
                                                    14.2 LÊ HỮU ĐIỄM
                                                    14.3 LÊ HỮU TƯ-NGUYỄN THỊ HOA
                                                        15.1 LÊ HỮU MỘT-TRẦN THỊ THÚY VÂN
                                                            16.1 LÊ THỊ HƯƠNG
                                                            16.2 LÊ HỮU TUẤN
                                                    14.4 LÊ HỮU NGÀ-NGUYỄN THỊ LIỄU
                                                        15.1 LÊ THỊ NON
                                                    14.5 LÊ HỮU THỚI-HUỲNH THỊ LIÊN
                                                    14.6 LÊ HỮU THIÊN
                                                13.2 LÊ HỮU HƯỢT-NGUYỄN THỊ SÁU
                                                    14.1 LÊ THỊ ON
                                                    14.2 LÊ THỊ NHUẬN
                                                    14.3 LÊ THỊ VÕ
                                                    14.4 LÊ HỮU HẬU-HUỲNH THỊ KIÊM
                                                        15.1 LÊ THỊ TUYỀN
                                                        15.2 LÊ HỮU TIẾN
                                                    14.5 LÊ HỮU DẬN
                                                    14.6 LÊ THỊ HỒI
                                                13.3 LÊ HỮU BÀI
                                                13.4 LÊ HỮU BỘI
                                                13.5 LÊ THỊ HUỆ
                                                13.6 LÊ THỊ MUÔN
                                                13.7 LÊ HỮU NGŨ
                                                13.8 LÊ THỊ CỨ
                                                13.9 LÊ THỊ SỪNG
                                                13.10 LÊ THỊ XIN
                                            12.2 LÊ THỊ NÀO
                                            12.3 LÊ THỊ LAI
                                            12.4 LÊ THỊ LÀI
                                            12.5 LÊ THI CHẤU
                                            12.6 LÊ THỊ SẮC
                                            12.7 LÊ HỮU BIỆT
                                            12.8 LÊ THỊ MẤT
                                            12.9 LÊ HỮU CHỢ-HỒ THỊ XOA
                                                13.1 LÊ THỊ HUYỄN
                                                13.2 LÊ HỮU HUNG-NGUYỄN THỊ BỐN
                                                    14.1 LÊ HỮU ÁNH
                                                    14.2 LÊ VÔ DANH
                                                    14.3 LÊ THỊ KIỂNG
                                                13.3 LÊ HỮU PHÁN-LÊ THỊ THÌN
                                                    14.1 LÊ HỮU KHÔI-PHẠM THỊ NHÂN
                                                        15.1 LÊ HỮU HÙNG THẮNG
                                                        15.2 LÊ THỊ THẮM
                                                        15.3 LÊ HỮU HÙNG TRƯƠNG
                                                13.4 LÊ VÔ DANH
                                                13.5 LÊ THỊ NGỌ
                                                13.6 LÊ HỮU BẢY-THỊ ÁI LIÊN
                                                    14.1 Không rõ
                                        11.4 LÊ THỊ CHÁNH
                                        11.5 LÊ HỮU TRINH
                                        11.6 LÊ HỮU BỔN-TRẦN THỊ HOÀNG
                                            12.1 LÊ THỊ THỰ
                                            12.2 LÊ THỊ DỰ
                                            12.3 LÊ HỮU CƯỚC
                                        11.7 LÊ THỊ ĐỨC
                                        11.8 LÊ HỮU KHẢ-NGUYỄN THỊ TRÁCH
                                            12.1 LÊ HỮU THẢNG
                                            12.2 LÊ THỊ NHÂM
                                            12.3 LÊ THỊ MINH
                                            12.4 LÊ THỊ DU
                                            12.5 LÊ HỮU NGÂN-THÁI THỊ RƠI
                                                13.1 LÊ THỊ HƠN
                                                13.2 LÊ THỊ BA
                                                13.3 LÊ THỊ SIÊM
                                                13.4 LÊ THỊ NIÊM
                                                13.5 LÊ THỊ YÊM
                                                13.6 LÊ HỮU LIỂU-PHẠM THỊ THANH
                                                    14.1 LÊ THỊ THANH THỦY
                                                    14.2 LÊ HỮU THIÊN
                                                    14.3 LÊ HỮU PHỤNG-TRẦN THANH TRÚC
                                                        15.1 LÊ PHÚC HẢI YẾN
                                                    14.4 LÊ THỊ HƯƠNG
                                                13.7 LÊ THỊ TÁM
                                                13.8 LÊ THỊ CHÍN
                                                13.9 LÊ THỊ XONG
                                                13.10 LÊ THỊ XANH
                                            12.6 LÊ THỊ TÝ
                                            12.7 LÊ THỊ ĐIỀN
                                            12.8 LÊ VÔ DANH
                                            12.9 LÊ HỮU HỚN
                                    10.2 LÊ HỮU CỬ
                                    10.3 LÊ HỮU CÔNG-ĐỔ THỊ ĐẨU
                                        11.1 LÊ HỮU TUY
                                        11.2 LÊ HỮU SÀNH
                                        11.3 LÊ HỮU SOẠN-LÊ THỊ SONG
                                            12.1 LÊ THỊ HÒE
                                            12.2 LÊ HỮU LIỄU
                                            12.3 LÊ HỮU TÙNG -PHAN THỊ SỰ
                                                13.1 LÊ THỊ NUÔI
                                                13.2 LÊ HỮU VÔ DANH
                                                13.3 LÊ HỮU TOÀN-NGUYỄN THỊ LOAN
                                        11.4 LÊ HỮU TẨU-NGUYỄN THỊ TRÀ
                                            12.1 LÊ THỊ CHI
                                            12.2 LÊ HỮU TẠO
                                        11.5 LÊ HỮU TÌNH
                                        11.6 LÊ THỊ QUA
                                        11.7 LÊ THỊ ĐÂY
                                        11.8 LÊ HỮU ĐÓ
                                        11.9 LÊ HỮU HỢI-ĐỔ THỊ XÍU-PHẠM THỊ MƯỜI
                                            12.1 LÊ THỊ HUỆ
                                            12.2 LÊ HỮU KÝ-NGUYỄN THỊ HUỆ
                                                13.1 LÊ HỮU ĐÀN
                                                13.2 LÊ THỊ ĐỨNG
                                                13.3 LÊ HỮU BỐN
                                                13.4 LÊ HỮU NĂM
                                                13.5 LÊ THỊ MAU
                                                13.6 LÊ THỊ BẢY
                                                13.7 LÊ HỮU TÁM
                                                13.8 LÊ HỮU CHÍN
                                            12.3 LÊ HỮU TRẮC-NGUYỄN THỊ TRỪNG-PHẠM THỊ KHUẤT
                                                13.1 LÊ THỊ LỘ
                                                13.2 LÊ THỊ ĐỒ
                                                13.3 LÊ HỮU CU
                                                13.4 LÊ THỊ TUYẾT
                                            12.4 LÊ THỊ LANG
                                        11.10 LÊ THỊ THỜI
                                        11.11 LÊ HỮU CHÚT-NGUYỄN THỊ ĐẶC
                                            12.1 LÊ HỮU TAM-PHẠM THI KẾ-PHẠM THỊ LỰU
                                                13.1 LÊ HỮU TUẦN-TRẦN THỊ MINH
                                                    14.1 LÊ HỮU HAI
                                                    14.2 LÊ HỮU DIÊM
                                                    14.3 LÊ HỮU PHÚC
                                                    14.4 LÊ HỮU PHƯỚC
                                                    14.5 LÊ HỮU HẠNH
                                                    14.6 LÊ THỊ HIỀN
                                                13.2 LÊ HỮU TỰU
                                                13.3 LÊ HỮU QUẢN-ĐẶNG THỊ KHÁNG
                                                    14.1 LÊ HỮU ĐẠT
                                                    14.2 LÊ HỮU THÀNH
                                                    14.3 LÊ HỮU TRÌ
                                                    14.4 LÊ THỊ BỒNG
                                                    14.5 LÊ THỊ LAI
                                                    14.6 LÊ THỊ MỸ
                                                13.4 LÊ HỮU BAO
                                                13.5 LÊ HỮU LÝ
                                                13.6 LÊ THỊ BẢY
                                                13.7 LÊ THỊ BÔNG
                                            12.2 LÊ HỮU ĐOAN
                                            12.3 LÊ HỮU KHÊ-PHẠM THỊ NHU
                                                13.1 LÊ HỮU HÀ-HỒ THỊ CHIẾN
                                                13.2 LÊ THỊ ĐỒNG
                                                13.3 LÊ THỊ TÙY
                                                13.4 LÊ THỊ KIỆN
                                                13.5 LÊ THỊ BÀI
                                                13.6 LÊ THỊ NHIÊN
                                                13.7 LÊ HỮU DIỆM
                                                13.8 LÊ HỮU HUỀ
                                                13.9 LÊ THỊ HIỆN
                                            12.4 LÊ THỊ VINH
                                            12.5 LÊ THỊ MẠNH
                                            12.6 LÊ THỊ GIỎI
                                            12.7 LÊ HỮU SIÊNG
                                            12.8 LÊ HỮU CHÍN-TRẦN THỊ MỚI
                                                13.1 LÊ THỊ CỮU
                                                13.2 LÊ THỊ BA
                                                13.3 LÊ HỮU TUẤN-PHẠM THỊ TÁ
                                                    14.1 LÊ THỊ THÙY TRANG
                                                    14.2 LÊ QUANG THẮNG
                                                    14.3 LÊ QUANG THÔNG
                                                13.4 LÊ HỮU NGANG-NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN
                                                    14.1 LÊ THỊ ANH THƯ
                                                13.5 LÊ THỊ HIÊN
                                                13.6 LÊ HỮU ĐÁ
                                            12.9 LÊ THỊ HUNG (LỚN)
                                            12.10 LÊ THỊ HUNG (NHỎ)
                                            12.11 LÊ THỊ THÍ
                                    10.4 LÊ THỊ KHANH
                                    10.5 LÊ HỮU TỂ-TRẦN THỊ ĐĨ
                                        11.1 LÊ HỮU TÁC-TRẦN THỊ GIÁO-VÕ THỊ THÔI
                                            12.1 LÊ THỊ TRUYỀN
                                            12.2 LÊ THỊ HUYỀN
                                            12.3 LÊ THỊ THÌN
                                            12.4 LÊ HỮU CỦI
                                            12.5 LÊ HỮU NÚI
                                            12.6 LÊ HỮU DẬU
                                            12.7 LÊ HỮU CANH-PHẠM THỊ NHỎ
                                                13.1 LÊ HỮU DŨNG-NGUYỄN THỊ HẠNH
                                                    14.1 LÊ THỊ MINH CHƠN
                                                    14.2 LÊ THỊ MINH LÝ
                                                    14.3 LÊ HỮU CHÁNH
                                                13.2 LÊ THỊ CANG
                                                13.3 LÊ HỮU CHƯƠNG
                                                13.4 LÊ THỊ HỒNG
                                                13.5 LÊ VÔ DANH
                                                13.6 LÊ THỊ KIM LOAN
                                                13.7 LÊ HỮU MINH -NGUYỄN THỊ THOA
                                                    14.1 LÊ HỮU THÀNH ĐẠT
                                                    14.2 LÊ THỊ THAN HTRÚC
                                                13.8 LÊ HỮU PHỤC-HỒ THỊ THÚY
                                                    14.1 LÊ THỊ BÍNH TUYỀN
                                                13.9 LÊ HỮU NGHĨA -NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT
                                                    14.1 LÊ HỮU TRỌNG
                                                13.10 LÊ THỊ KIM THOA
                                                13.11 LÊ THỊ KIM CHÂU
                                                13.12 LÊ THỊ MINH NGỌC
                                        11.2 LÊ HỮU CẠN
                                        11.3 LÊ HỮU RẶC
                                    10.6 LÊ HỮU LỰU-NGUYỄN THỊ THIỆN
                                        11.1 LÊ HỮU MÙI-NGUYỄN THỊ ĐỂ
                                            12.1 LÊ HỮU THÂN
                                            12.2 LÊ THỊ HỒ
                                            12.3 LÊ HỮU KHÂM-TRẦN THỊ TỜN
                                                13.1 LÊ HỮU HÍCH
                                                13.2 LÊ HỮU DẢN-PHẠM THỊ THIẾT
                                                    14.1 LÊ THỊ BẢN
                                                    14.2 LÊ THỊ PHẬN
                                                    14.3 LÊ VÔ DANH
                                                    14.4 LÊ HỮU RÊ-TRẦN THỊ BÌNH
                                                        15.1 LÊ HỮU MẪN
                                                        15.2 LÊ THỊ DUNG
                                                        15.3 LÊ VÔ DANH
                                                    14.5 LÊ HỮU CHÍNH-PHẠM THỊ XUÂN NGA
                                                        15.1 LÊ THỊ CẨM LY
                                                        15.2 LÊ HỮU NGHĨA
                                                        15.3 LÊ HỮU TRUNG
                                                    14.6 LÊ HỮU TÂN-ĐỔ THỊ THANH NGA
                                                        15.1 LÊ THỊ THANH THẢO
                                                    14.7 LÊ HỮU HOA-NGUYỄN THỊ KIM THỤY
                                                        15.1 LÊ NGUYÊN KỲ DUYÊN
                                                        15.2 LÊ NGUYÊN KỲ NGÂN
                                                    14.8 LÊ HỮU TUẤN-HỒ THỊ HỒNG THẮM
                                                        15.1 LÊ TƯỜNG VI
                                                    14.9 LÊ VÔ DANH
                                                13.3 LÊ THỊ BỐN
                                                13.4 LÊ THỊ XÍ
                                                13.5 LÊ THỊ ĐĨNH
                                                13.6 LÊ THỊ BẢY
                                                13.7 LÊ HỮU SAU
                                                13.8 LÊ THỊ CHÍN
                                            12.4 LÊ HỮU BỜ-PHẠM THỊ CUỐC
                                                13.1 LÊ CƯU-NGUYỄN THỊ ĐẨU
                                                    14.1 LÊ NGỌC DUÂN -LÊ THỊ TƠ
                                                        15.1 LÊ THỊ BÍCH ĐÀO
                                                        15.2 LÊ HỮU HIỀN
                                                        15.3 LÊ THỊ BÍCH HỒNG
                                                    14.2 LÊ THỊ BA
                                                    14.3 LÊ NGỌC MÊNH-LƯU THỊ NGUYỆT
                                                        15.1 LÊ THỊ THÚY KIỀU
                                                        15.2 LÊ THỊ KIỀU HƯƠNG
                                                        15.3 Lê Thị Diễm Hương
                                                        15.4 Lê Lưu Thúy Yến
                                                    14.4 LÊ HỮU NĂM-Phạm Thị Xuân
                                                        15.1 Lê Ngọc Hồng Linh
                                                        15.2 Lê Ngọc Khải Hoàn
                                                    14.5 LÊ HỮU SÁU
                                                    14.6 LÊ HỮU BẢY-Đoàn Thị Cẩm
                                                        15.1 Lê Đoàn Thanh Phương
                                                        15.2 Lê Đoàn Thanh Quang
                                                    14.7 LÊ HỮU TÁM-Nguyễn Thị Tuyết
                                                        15.1 Lê Nguyễn Tuấn Tú-Lê Ngọc Mỹ Duyên
                                                    14.8 LÊ HỮU CHÍN-Võ Thị Diệu
                                                        15.1 Lê Ngọc Phương Trinh
                                                    14.9 LÊ VÔ DANH
                                                    14.10 LÊ HỮU MƯỜI-Cao Thị Phương Thảo
                                                13.2 LÊ VÔ DANH
                                                13.3 LÊ THỊ CHƯU
                                                13.4 LÊ THỊ XÍ
                                            12.5 LÊ HỮU BẠN
                                            12.6 LÊ THỊ CHỜ
                                            12.7 LÊ VÔ DANH
                                            12.8 LÊ HỮU CHỢT
                                            12.9 LÊ VÔ DANH
                                        11.2 LÊ THỊ THƠM
                                        11.3 LÊ THỊ CHO
                                        11.4 LÊ THỊ CHÁT
                                        11.5 LÊ THỊ XÓT
                                        11.6 LÊ VÔ DANH
                                    10.7 LÊ HỮU AN-THI THỊ XÍÊU
                                        11.1 LÊ HỮU DƯ-NGUYỄN THỊ HAY-NGUYỄN THỊ CHÍ
                                            12.1 LÊ THỊ LỤC
                                            12.2 LÊ THỊ SOẠN
                                            12.3 LÊ THỊ MẤT
                                            12.4 LÊ HỮU CÁCH
                                            12.5 LÊ HỮU DẰN
                                            12.6 LÊ HỮU KẾ-PHAN THỊ CẢNH
                                                13.1 LÊ THỊ THƯỞNG
                                                13.2 LÊ HỮU SÁO
                                                13.3 LÊ HỮU QUẠ
                                                13.4 LÊ HỮU HỶ
                                                13.5 LÊ THỊ NHƯỜNG
                                                13.6 LÊ THỊ BẢY
                                            12.7 LÊ THỊ THÔNG
                                        11.2 LÊ THỊ THỪA
                                        11.3 LÊ HỮU ĐỦ
                                        11.4 LÊ HỮU BIỆT
                                        11.5 LÊ HỮU ĐỚi
                                        11.6 LÊ VÔ DANH
                                        11.7 LÊ HỮU KHƯƠNG-HUỲNH THỊ ĐĨNH
                                            12.1 LÊ THỊ NGA
                                            12.2 LÊ HỮU HƯỜN-TRẦN THỊ THỈNH
                                                13.1 LÊ THỊ LỘ
                                                13.2 LÊ HỮU HỔ
                                                13.3 LÊ THỊ HOA
                                                13.4 LÊ THỊ THÌN
                                                13.5 LÊ HỮU CHÌ
                                                13.6 LÊ THỊ HUÊ
                                                13.7 LÊ THỊ TÁM
                                                13.8 LÊ HỮU HUYỆN-THÁI THỊ KIM
                                                    14.1 LÊ THỊ BẢO CƯƠNG
                                                    14.2 LÊ HỮU THẮNG
                                                    14.3 LÊ THỊ PHƯƠNG TÀI
                                                    14.4 LÊ VÔ DANH
                                                    14.5 LÊ THỊ THẢO NGUYÊN
                                                    14.6 LÊ HỮU THÁI VŨ
                                                13.9 LÊ VÔ DANH
                                            12.3 LÊ THỊ HOẰNG
                                            12.4 LÊ HỮU HUYNH
                                            12.5 LÊ HỮU GIÁN-LÊ THỊ THIẾT-ĐỔ THỊ HIỀN
                                                13.1 LÊ THỊ HẬU
                                                13.2 LÊ HỮU VẬN-ĐẶNG THỊ BÊ
                                                    14.1 LÊ DUYÊN TRANG ĐÀI
                                                    14.2 LÊ HỮU QUYỀN
                                                    14.3 LÊ DUYÊN ANH ĐÀO
                                                13.3 LÊ THỊ LẠI
                                                13.4 LÊ THỊ GÁI
                                                13.5 LÊ THỊ ÚT
                                                13.6 LÊ HỮU TIẾP-THÂN THỊ DUNG
                                                    14.1 LÊ HỮU THÀNH
                                            12.6 LÊ THỊ BẠO
                                        11.8 LÊ HỮU PHẸT-NGUYỄN THỊ NGUNG
                                            12.1 LÊ HỮU THẠC-NGUYỄN THỊ THIẾT
                                                13.1 LÊ THỊ CỌNG
                                                13.2 LÊ THỊ BA
                                                13.3 LÊ THỊ BỐN
                                                13.4 LÊ THỊ NĂM
                                                13.5 LÊ HỮU CUNG-PHAN THỊ LOAN
                                                    14.1 LÊ HỮU ANH
                                                    14.2 LÊ THỊ KIM THÙY
                                                    14.3 LÊ HỮU THANH
                                                    14.4 LÊ HỮU SANG
                                                    14.5 LÊ THỊ KIM HỒNG
                                            12.2 LÊ THỊ CỨ
                                            12.3 LÊ HỮU TỨ
                                            12.4 LÊ VÔ DANH
                                            12.5 LÊ THỊ SÀNH
                                            12.6 LÊ HỮU TRƯỜNG
                                            12.7 LÊ HỮU SINH-PHẠM THỊ THIỆT
                                                13.1 LÊ THỊ MAY
                                                13.2 LÊ THỊ SÚY
                                                13.3 LÊ THỊ KIM CHÍNH
                                                13.4 LÊ THỊ KIM LIÊU
                                                13.5 LÊ THỊ MỸ PHƯỢNG
                                                13.6 LÊ VÔ DANH
                                                13.7 LÊ HỮU PHÚC -NGUYỄN THỊ TỐ TRÂM
                                                    14.1 LÊ NGUYỄN TỐ UYÊN
                                                    14.2 LÊ VÔ DANH
                                                    14.3 LÊ HỮU TRƯỜNG THỊNH
                                                    14.4 LÊ NGUYỄN TỐ NHƯ
                                                13.8 LÊ THỊ MỸ VÂN
                                                13.9 LÊ THANH TRỊ-ĐINH THANH THI THI
                                            12.8 LÊ THỊ NHƠN
                                        11.9 LÊ HỮU BẢI-NGUYỄN THỊ DE
                                            12.1 LÊ THỊ QUẾ
                                            12.2 LÊ THỊ TỶ
                                            12.3 LÊ HỮU NỸ
                                            12.4 LÊ HỮU NĂNG-TRẦN THỊ ĐẰNG
                                                13.1 LÊ HỮU LỰC-NGUYỄN THỊ LAN
                                                    14.1 LÊ THỊ KIM ÁNH
                                                    14.2 LÊ VÔ DANH
                                                13.2 LÊ THỊ NGUYỆT
                                                13.3 LÊ VÔ DANH
                                                13.4 LÊ HỮU LUỸ-PHẠM THỊ HỒI
                                                    14.1 LÊ HỮU THẮNG
                                                13.5 LÊ VÔ DANH
                                                13.6 LÊ HỮU LIÊM-PHAN THỊ DUNG
                                                    14.1 LÊ THỊ MỸ LINH
                                                    14.2 LÊ HỮU LÂM
                                                13.7 LÊ VÔ DANH
                                                13.8 LÊ HỮU LỘC-MAI THỊ KIM HƯƠNG
                                                    14.1 LÊ HỮU TÀI
                                                    14.2 LÊ THỊ TƯỜNG VI
                                                13.9 LÊ VÔ DANH
                                                13.10 LÊ THỊ NGỌC
                                                13.11 LÊ HỮU LẦU
                                            12.5 LÊ THỊ CÁI
                                            12.6 LÊ VÔ DANH
                                    10.8 LÊ HỮU NINH-PHẠM THỊ THẠNH
                                        11.1 LÊ HỮU NIỆM-PHẠM THỊ CHƯỚC
                                            12.1 LÊ HỮU DIÊN
                                            12.2 LÊ THỊ VUI
                                            12.3 LÊ THỊ DUY
                                            12.4 LÊ VÔ DANH
                                            12.5 LÊ THỊ QUÁ
                                            12.6 LÊ HỮU CHỪNG-PHẠM THỊ CHƯỚC
                                                13.1 LÊ HỮU TẤN
                                                13.2 LÊ THỊ BA,
                                                13.3 LÊ HỮU BỐN
                                                13.4 LÊ HỮU NĂM -NGUYEN THI THANH
                                                    14.1 LÊ HỮU HÙNG,
                                                    14.2 LÊ MINH TRƯỜNG
                                                    14.3 LÊ THỊ THUỲ TRANG
                                                    14.4 LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO
                                                13.5 LÊ HỮU ANH -ĐỔ THỊ XANH
                                                    14.1 LÊ THỊ THANH LOAN ,
                                                    14.2 LÊ ĐĂNG KHOA
                                                    14.3 LÊ ĐĂNG KHÔI
                                                13.6 LÊ THỊ LIÊN
                                            12.7 LÊ THỊ HỶ
                                        11.2 LÊ HỮU BÌNH
                                        11.3 LÊ VÔ DANH
                                        11.4 LÊ HỮU HỀ
                                        11.5 LÊ HỮU GẶP-NGUYỄN THỊ LÂU-NGUYỄN THỊ NHỎ
                                            12.1 LÊ THỊ TIẾU
                                            12.2 LÊ HỮU HỶ
                                            12.3 LÊ HỮU DỤ
                                            12.4 LÊ HỮU TẾ
                                            12.5 LÊ VÔ DANH,
                                            12.6 LÊ VÔ DANH,
                                            12.7 LÊ THỊ DẾ
                                        11.6 LÊ HỮU ĐỐI-NGUYỄN THỊ DIỆN
                                            12.1 LÊ HỮU NGÔ, -Chánh phối NGUYỄN THỊ CỐNG-Kế Phối bà: ĐỔ THỊ RỢ
                                                13.1 LÊ THỊ TẶNG
                                                13.2 LÊ HỮU CHỨC ,
                                                13.3 LÊ HỮU BỐN , -HUỲNH THỊ KHÁCH
                                                    14.1 LÊ THỊ LAN,
                                                    14.2 LÊ THỊ NỮ
                                                    14.3 LÊ NGỌC VƯƠNG
                                                    14.4 LÊ THỊ HỒNG VÂN
                                                    14.5 LÊ ANH KHOA
                                                13.4 LÊ HỮU NĂM -HUỲNH THỊ ANH-Kế Phối bà: NGUYỄN THỊ HOA
                                                    14.1 LÊ NGỌC CHÂU
                                                    14.2 LÊ NGỌC THÀNH,
                                                    14.3 LÊ THỊ TRINH
                                                    14.4 LÊ THỊ CÚC, .
                                                    14.5 LÊ THỊ HANH
                                                    14.6 LÊ VÔ DANH
                                                13.5 LÊ HỮU SÁU -TRẦN THỊ THANH
                                                    14.1 LÊ THỊ DẠ THẢO,
                                                    14.2 LÊ THỊ MINH TÂM
                                                    14.3 LÊ THỊ MINH THIÊN
                                                    14.4 LÊ THỊ TRÚC CHI
                                                13.6 LÊ HỮU BẢY -HUỲNH THỊ NIỆM
                                                    14.1 LÊ HỮU TRUNG
                                                    14.2 LÊ HỮU HIẾU
                                                    14.3 LÊ VÔ DANH
                                                    14.4 LÊ VÔ DANH
                                                13.7 LE VO DANH
                                                13.8 LÊ THỊ YẾN
                                                13.9 LÊ THI LUYEN
                                                13.10 LÊ HỮU TIẾN - PHAN THỊ EM
                                                    14.1 LÊ PHAN HỮU ĐẠI
                                                        15.1 LÊ PHAN THUÝ MY
                                                13.11 LE VO DANH
                                                13.12 LÊ HỮU LÊN -PHẠM THỊ ÁNH THIỆN
                                                    14.1 LÊ HỮU NGỌC,
                                                    14.2 LÊ HỮU ANH,
                                                    14.3 LÊ THỊ THÙY TRANG,
                                                13.13 LÊ HỮU CẢNH -LÊ THỊ BÍCH LY-Ke Phoi Ba: NGUYEN THI LAN
                                                    14.1 LÊ HỮU TÀI,
                                                    14.2 LE THI XUAN KIEU
                                            12.2 LÊ THỊ NGÃ,
                                            12.3 LÊ HỮU TA -NGUYỄN THỊ QUẾ
                                                13.1 LÊ VÔ DANH
                                                13.2 LÊ HỮU PHÒNG -DOÃN THỊ NĂM
                                                    14.1 LÊ THỊ XUYẾN
                                                    14.2 LÊ THỊ BÉ ,
                                                    14.3 LÊ THỊ XE
                                                    14.4 LÊ HỮU SANH
                                                13.3 LÊ HỮU HOA , -TRẦN THỊ TỐT
                                                    14.1 LÊ THỊ PHỤNG,
                                                    14.2 LÊ THỊ CẨM VÂN,
                                                    14.3 LÊ THỊ CẨM HỒNG,
                                                    14.4 LÊ THỊ CẨM LINH,
                                                    14.5 LÊ MINH CHÂN,
                                                13.4 LÊ THỊ NỠ ,
                                                13.5 LÊ VÔ DANH ,
                                                13.6 LÊ HỮU BÔNG , -TRẦN THỊ HOA
                                                    14.1 LÊ HỮU TĨNH
                                                    14.2 LÊ THI THANH
                                            12.4 LE HUU THA
                                            12.5 LÊ THỊ ĐOAN
                                            12.6 LÊ HỮU DO -LÊ THỊ NGHIỆP
                                                13.1 LÊ THỊ CHUYỂN,
                                                13.2 LÊ THỊ ĐÀO ,
                                                13.3 LÊ THỊ LƯU ,
                                                13.4 LÊ HỮU ANH , -PHAN THI ANH
                                                    14.1 LÊ HỒNG NHỰT
                                                13.5 LE THI MINH HUONG
                                                13.6 LE HUU HÙNG
                                                13.7 LÊ HỮU QUỐC
                                            12.7 LÊ HỮU LO -TRẦN THỊ MƯỜI
                                                13.1 LÊ HỮU ĐỐC , -PHẠM THỊ THIỆN
                                                    14.1 LÊ THỊ THANH HẢO
                                                    14.2 LÊ THỊ THANH HÀ
                                                    14.3 LÊ THỊ THANH DIỆP
                                                13.2 LÊ THỊ TƠ
                                        11.7 LÊ THỊ LÂN
                                        11.8 LÊ THỊ TU
                                        11.9 LÊ THỊ HẠNH
                                        11.10 LÊ HỮU UỔNG
                                9.2 LÊ HỮU BỘC-MỤI TÁNH DANH
                                    10.1 LÊ THỊ THƯỚC
                                    10.2 LÊ HỮU TRÂN-LÊ THỊ SỞ-LÊ THỊ THẠCH-MỤI TÁNH DANH
                                        11.1 LÊ THỊ LỘC
                                        11.2 LÊ THỊ LUẬN
                                        11.3 LÊ THỊ HUYỆN
                                        11.4 LÊ HỮU THIÊM
                                        11.5 LÊ HỮU LÀNH
                                        11.6 LÊ THỊ PHÚ
                                        11.7 LÊ THỊ TRIỀU
                                    10.3 LÊ HỮU XU
                                    10.4 LÊ HỮU BAN
                                9.3 LÊ HỮ BỐ-MỤI TÁNH DANH
                                    10.1 LÊ VÔ DANH
                                    10.2 LÊ HỮU NÚC
                                9.4 LÊ HỮU CÔN
                                9.5 LÊ HỮU ĐỦ-LÊ THỊ QUÝ
                                    10.1 LÊ THỊ NGŨ
                                    10.2 LÊ HỮU XUÂN-PHẠM THỊ KẾ-ĐỔ THỊ LỰ
                                        11.1 LÊ HỮU THU
                                        11.2 LÊ HỮU TỰ-PHẠM THỊ LAI
                                            12.1 LÊ HỮU TÍCH-Kế phối VÕ THỊ DẦU-Chánh phối PHẠM THỊ SẰNG
                                                13.1 LÊ THỊ GIỌNG
                                                13.2 LÊ HỮU MUA
                                                13.3 LÊ HỮU TÂM
                                                13.4 LÊ HỮU XOA -NGUYỄN THỊ THANH VÂN
                                                    14.1 LÊ HỮU PHƯỚC-NGUYỄN THỊ NGỌC HỒNG
                                                        15.1 LÊ HỮU TRÍ
                                                    14.2 LÊ VÔ DANH
                                                    14.3 LÊ HỮU VINH
                                                    14.4 LÊ VÂN ANH
                                                13.5 LÊ HỮU Á -NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ
                                                    14.1 LÊ HỮU LỘC
                                                    14.2 LÊ HỮU LỄ
                                                13.6 LÊ THỊ ĐÀO
                                                13.7 LÊ THỊ CHANH
                                                13.8 LÊ THỊ CHUA
                                                13.9 LÊ THỊ QUÝT
                                                13.10 LÊ HỮU BƯỞI-HOÀNG THỊ LỆ HẰNG
                                                    14.1 LÊ HOÀNG BÍCH UYỂN
                                                    14.2 LÊ THANH TRÀ
                                                    14.3 LÊ THANH LONG
                                                13.11 LÊ HỮU BỒNG-NGUYỄN THỊ MINH
                                                    14.1 LÊ MỸ THÙY TRANG
                                                    14.2 LÊ HỮU PHÚC
                                                    14.3 LÊ MỸ THÙY TRÂN
                                            12.2 LÊ THỊ LẦM
                                            12.3 LÊ THỊ VẠN
                                            12.4 LÊ THỊ KHOẢNH
                                            12.5 LÊ HỮU KINH
                                            12.6 LÊ HỮU TRUYỆN -TRẦN THỊ KIM BÚT
                                                13.1 LÊ HỮU ĐẠT
                                                13.2 LÊ HỮU ĐẠI
                                                13.3 LÊ HỮU ĐOAN
                                                13.4 LÊ THỊ TRANG
                                        11.3 LÊ HỮU THỊ-NGUYỄN THỊ GIA
                                            12.1 LÊ HỮU KIỆT -TRẦN THỊ BIÊN
                                                13.1 LÊ THỊ TỐNG
                                                13.2 LÊ THỊ BA
                                                13.3 LÊ HỮU TỀ-TRƯƠNG THỊ TIẾT
                                                    14.1 LÊ HỮU DƯƠNG -TRẦN THỊ ĐÀO
                                                        15.1 LÊ TRẦN HỮU MINH
                                                        15.2 LÊ VÔ DANH
                                                        15.3 LÊ HỮU ANH
                                                    14.2 LÊ THỊ THỦY
                                                    14.3 LÊHỮU DŨNG-NGUYỄN THỊ THÚY
                                                        15.1 LÊ HỮU HỌC
                                                    14.4 LÊ THỊ THÙY
                                                    14.5 LÊ VÔ DANH
                                                    14.6 LÊ VÔ DANH
                                                    14.7 LÊ HỮU CHINH
                                                13.4 LÊ THỊ NĂM
                                                13.5 LÊ HỮU BAN
                                                13.6 LÊ HỮU VIỆT -Chánh phối LÊ THỊ HỒNG -Kế phối NGUYỄN THỊ HÀ
                                                    14.1 LÊ THỊ PHƯỢNG
                                                    14.2 LÊ HỮU DUY
                                                    14.3 LÊ THỊ VI
                                            12.2 LÊ HỮU HÀO -NGUYỄN THỊ NGHIÊN
                                                13.1 LÊ HỮU TẨN -THÁI THỊ BỐN
                                                    14.1 LÊ THỊ HIỀN
                                                    14.2 LÊ THỊ HÒE
                                                    14.3 LÊ THI HỌP
                                                    14.4 LÊ THỊ HẸN
                                                13.2 LÊ VÔ DANH
                                                13.3 LÊ HỮU CẬN-NGUYỄN THỊ BẢY
                                                    14.1 LÊ VÔ DANH
                                                    14.2 LÊ THỊ TRANG
                                                    14.3 LÊ HỮU MẾN
                                                    14.4 LÊ THỊ YÊN
                                                    14.5 LÊ HỮU TỊNH
                                                13.4 LÊ THỊ KỀ
                                                13.5 LÊ HỮU THỜI-THIỀU THỊ LỢI
                                                    14.1 LÊ THIỀU THIÊN
                                                13.6 LÊ HỮU ĐẠI-PHẠM THỊ LAI
                                                    14.1 LÊ HỮU HIẾU
                                                    14.2 LÊ VÔ DANH
                                                13.7 LÊ THỊ KIÊM
                                            12.3 LÊ THỊ LONG
                                            12.4 LÊ THỊ THUYỀN
                                            12.5 LÊ THỊ CHÀI
                                            12.6 LÊ HỮU PHỐ -NGUYỄN THỊ THU
                                                13.1 LÊ HỮU THẮNG-PHAN THỊ NGỌC TUYỀN
                                                    14.1 LÊ NGỌC THUỲ TRANG
                                                    14.2 LÊ NGỌC THUỲ LÂM
                                                13.2 LÊ HỮU LỢI-TRƯƠNG THỊ MỸ KIM
                                                    14.1 LÊ HỮU THỌ
                                                    14.2 LÊ HỮU PHÚC
                                            12.7 LÊ HỮU LINH
                                            12.8 LÊ HỮU TÀO -VÕ THỊ LIÊN
                                                13.1 LÊ HỮU SƠN
                                                13.2 LÊ HỮU HẢI
                                                13.3 LÊ HỮU HÒA
                                                13.4 LÊ THỊ CHÂU
                                                13.5 LÊ THỊ HẠNH
                                                13.6 LÊ THỊ DUNG
                                            12.9 LÊ THỊ TRẨM
                                            12.10 LÊ HỮU HIỆU
                                            12.11 LÊ VÔ DANH
                                        11.4 LÊ THỊ BẠN
                                        11.5 LÊ HỮU BÉ -TRẦN THỊ ÂN
                                            12.1 LÊ VÔ DANH
                                            12.2 LÊ HỮU CỪU -LÊ THỊ LỤC
                                                13.1 LÊ VÔ DANH
                                                13.2 LÊ THỊ ẤN
                                                13.3 LÊ HỮU ĐỘ
                                                13.4 LÊ HỮU THANH
                                            12.3 LÊ THỊ NHƠN
                                            12.4 LÊ THỊ SÂM
                                            12.5 LÊ HỮU VĂN
                                            12.6 LÊ HỮU SAU -TRẦN THỊ LỰU
                                                13.1 LÊ HỮU DŨNG
                                                13.2 LÊ THỊ THÚY
                                                13.3 LÊ THỊ DUNG
                                                13.4 LÊ THỊ THANH HÀ
                                                13.5 LÊ THỊ THANH NGUYỆT
                                                13.6 LÊ HỮU CHÂU
                                                13.7 LÊ HỮU NGHĨA
                                            12.7 LÊ THỊ ƯỚC
                                            12.8 LÊ HỮU NGHÊ-PHẠM THỊ A
                                        11.6 LÊ HỮU TÂN
                                        11.7 LÊ HỮU KHÁCH-NGUYỄN THỊ EM
                                            12.1 LÊ THỊ THỪA
                                            12.2 LÊ HỮU VÂN -NGUYUỄN THỊ BÍCH THUẬN-LÊ THỊ HÀ THU
                                                13.1 LÊ TRƯỜNG SƠN
                                                13.2 LÊ THỊ MAI HƯƠNG
                                            12.3 LÊ PHONG TỐNG -AN THỊ THUẬN
                                                13.1 LÊ THANH BÌNH
                                                13.2 LÊ THANH NHÀN
                                                13.3 LÊ THANH THỦY
                                                13.4 LÊ HỮU PHỨƠC
                                                13.5 LÊ HỮU TIÊN
                                            12.4 LÊ THỊ THÍ
                                            12.5 LÊ HỮU ĐƯỢC -TRẦN THỊ TRANG
                                                13.1 LÊ CÔNG THÀNH
                                            12.6 LÊ HỮU DỦ -TRẦN THỊ DƯ
                                                13.1 LÊ THỊ DIỂM DƯƠNG
                                                13.2 LÊ KỲ QUANG
                                                13.3 LÊ KỲ MINH
                                            12.7 LÊ HỮU DỦ
                                            12.8 LÊ THỊ NỮ
                                            12.9 LÊ THỊ HẠNH
                                            12.10 LÊ HỮU HÒA-NGUYỄN THỊ LIỄU
                                                13.1 LÊ THỊ THANH THẢO
                                                13.2 LÊ THẢO NGUYÊN
                                    10.3 LÊ HỮU ĐÔNG-ĐỔ THỊ LIÊN
                                        11.1 LÊ HỮU XUYÊN-TRẦN THỊ TÙNG
                                            12.1 LÊ THỊ ĐIỂU
                                            12.2 LÊ HỮU PHI -Kế phối HUỲNH THỊ PHƯỢNG-Chánh phối NGUYỄN THỊ CHÍNH
                                                13.1 LÊ THỊ LƯ
                                                13.2 LÊ HỮU MỲ
                                                13.3 LÊ THỊ HỘI
                                                13.4 LÊ VÔ DANH
                                                13.5 LÊ HỮU HUỲNH KỲ NGỌC
                                            12.3 LÊ HỮU TRI -PHẠM THỊ PHÁT
                                                13.1 LÊ THỊ MẬN
                                                13.2 LÊ VÔ DANH
                                                13.3 LÊ THỊ MÃN
                                                13.4 LÊ THỊ CHẤP
                                                13.5 LÊ THỊ CHIẾN
                                                13.6 LÊ THỊ THỨ
                                                13.7 LÊ THỊ BẢY
                                                13.8 HỒ THỊ THANH TUYỀN-LÊ HỮU ĐÀ
                                                    14.1 LÊ VÔ DANH
                                                    14.2 LÊ HỒ MINH QUÂN
                                            12.4 LÊ THỊ NĂNG
                                            12.5 LÊ THỊ NỶ
                                            12.6 LÊ HỮU BIẾT
                                        11.2 LÊ HỮU XUYẾN
                                        11.3 LÊ THỊ QUYẾN
                                        11.4 LÊ THỊ TÝ
                                        11.5 LÊ THỊ BÍ
                                    10.4 LÊ THỊ NAM
                                    10.5 LÊ THỊ THIẾT
                                9.6 LÊ THỊ QUỐC
                                9.7 LÊ THỊ SĨ
                        7.4 LÊ VĂN SỰ-ĐOÀN THỊ KỲ
                            8.1 LÊ VĂN LÝ-TRẦN THỊ HỆU
                                9.1 LÊ THỊ HIỀN
                                9.2 LÊ VĂN ĐỊNH-TRẦN THỊ CÓ-PHẠM THỊ PHÚ
                                    10.1 LÊ HỮU MỘC-ĐỔ THỊ TRƯNG
                                        11.1 LÊ THỊ TRƯNG
                                        11.2 LÊ HỮU ĐÁ
                                    10.2 LÊ THỊ BA
                                    10.3 LÊ HỮU TRỤ-ĐỔ THỊ TÍCH-PHẠM THỊ DIỆP
                                        11.1 LÊ HỮU CHUNG-TRẦN THỊ HÀ
                                            12.1 LÊ THỊ MẸO
                                            12.2 LÊ THỊ THUẬN
                                            12.3 LÊ THỊ NHÂM
                                            12.4 LÊ HỮU PHÁN
                                            12.5 LÊ THỊ MÀY (lớn)
                                            12.6 LÊ THỊ MÀY ( Nhỏ)
                                            12.7 LÊ HỮU NỸ-NGUYỄN THỊ TÍCH
                                                13.1 LÊ HỮU PHẤN-HUỲNH THỊ HƯƠNG
                                                    14.1 LÊ THỊ QUỲNH VI
                                                    14.2 LÊ HỮU QUỲNH KHOA -ĐỔ THỊ ÁI NGUYÊN
                                                        15.1 LÊ HỮU NGUYÊN KHÔI
                                                        15.2 LÊ HỮU NGUYÊN KHANG
                                                    14.3 LÊ HOÀNG BẢO KHÁNH
                                                    14.4 LÊ HOÀNG MINH KHÁNH
                                                13.2 LÊ THỊ ÁNH
                                                13.3 LÊ THỊ ANH
                                                13.4 LÊ THỊ LIÊN
                                                13.5 LÊ THỊ HOA
                                                13.6 LÊ HỮU HỒNG( DŨNG)-LÊ THỊ VÂN
                                                    14.1 LÊ HỮU PHÚ
                                                    14.2 LÊ HỮU QUÝ
                                                13.7 LÊ VÔ DANH
                                                13.8 LÊ VÔ DANH
                                                13.9 LÊ THỊ TUYẾT
                                                13.10 LÊ HỮU DUẪN-NGUYỄN THỊ THÚY
                                                    14.1 LÊ HỮU MINH QUÂN
                                                    14.2 LÊ BẢO MINH CHÂU
                                        11.2 LÊ THỊ CHUỐT
                                        11.3 LÊ THỊ DỊ
                                        11.4 LÊ VÔ DANH
                                        11.5 LÊ THỊ CHO
                                        11.6 LÊ THỊ HÒA
                                        11.7 LÊ THỊ QUÁ
                                        11.8 LÊ VÔ DANH
                                        11.9 LÊ HỮU ĐÃNH-NGUYỄN THỊ NGỌC
                                            12.1 LÊ THỊ NGỌC
                                        11.10 LÊ HỮU NHIÊN
                                        11.11 LÊ THỊ THÙY
                                        11.12 LÊ HỮU TOÀN
                                    10.4 LÊ HỮU TỰU-PHẠM THỊ CAM
                                        11.1 LÊ VÔ DANH
                                        11.2 LÊ THỊ SẮC
                                        11.3 LÊ HỮU LỢI
                                        11.4 LÊ HỮU KHU
                                        11.5 LÊ THỊ NAM
                                        11.6 LÊ THỊ TRÁNG
                                        11.7 LÊ HỮU ĐỊT
                                    10.5 LÊ THỊ TÝ
                                    10.6 LÊ THỊ SÁU
                                    10.7 LÊ THỊ BẢY
                                    10.8 LÊ THỊ TÁM
                                    10.9 LÊ THỊ QUÁ
                                    10.10 LÊ THỊ CHÍN
                                    10.11 LÊ THỊ CHUỐT
                                9.3 LÊ THỊ HUYỀN
                                9.4 LÊ THỊ MƯỜI
                        7.5 LÊ VĂN SÁCH
                        7.6 LÊ VĂN TẦM
                        7.7 LÊ VĂN TRÁ
                        7.8 LÊ VĂN KHÁ
                        7.9 LÊ VĂN ĐẢO
                        7.10 LÊ THỊ ĐÔN
                        7.11 LÊ THỊ ĐẢN
                        7.12 LÊ THỊ VÔ DANH
                        7.13 LÊ VÔ DANH
                        7.14 LÊ VÔ DANH
                        7.15 LÊ VĂN GIAO
                        7.16 LÊ VĂN ĐỒ
                        7.17 LÊ VÔ DANH
                        7.18 LÊ VĂN BẰNG
                        7.19 LÊ VĂN ĐIỀN
                        7.20 LÊ VÔ DANH
                    6.2 LÊ VĂN NGƯỜI
                    6.3 LÊ VĂN LƯỢT
                    6.4 LÊ VĂN NHẪM
                    6.5 LÊ VĂN CHUỘN
                    6.6 LÊ VĂN HÒE
            4.2 LÊ MINH TRÍ
Gia Phả LÊ HỮU Tộc
 
     
Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc LÊ HỮU Tộc.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc LÊ HỮU Tộc
Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.