GIA

PHẢ

TỘC

Chi
Tộc
Họ
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Chi Tộc Họ Vũ - Thái Bình


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Thôn Phú Nông - Xã Lô Giang - Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu 15 tháng 7 ( âm lịch ) hàng năm
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu9
 • Số lượng gia đình: 554
 • Số người: 389

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Vũ Mạnh Cường
 • Địa chỉ: SN: 25 Tổ - Khu 5B - TP. Cẩm Phả - T. Quảng Ninh
 • Điện thoại:
 • Email: vumanhcuong559 ở yahoo.com
 • Gia Phả Chi Tộc Họ Vũ
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Chi Tộc Họ Vũ.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Chi Tộc Họ Vũ
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.