GIA

PHẢ

TỘC

LƯU
DANH
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC LƯU DANH - Ninh Bình


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Liên hệ: 1. Lưu Danh Thêu, 2. Lưu Danh Liệu (022933868598, 02437752020, Fax: 02437751712), 3. Lưu Danh Hiền (022933868524), 4. Lưu Danh Doanh (0912750102), 5. Lưu Danh Lâm (01255862949), 6. Lưu Thanh Ngọc (0917104995)


Ở tại

xã Liên Sơn, Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân20-12 Âm lịch (Ngày giỗ Thủy tổ)
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã05-03 Âm lịch (gặp gỡ anh em trong họ)

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu13
 • Số lượng gia đình: 1281
 • Số người: 2037

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Tiến sĩ Lưu Thanh Ngọc
 • Địa chỉ: Khoa Nông Lâm, Trường Đại học Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 0917104995
 • Email: luuthanhngoc ở gmail.com
 • Gia Phả LƯU DANH
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc LƯU DANH.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc LƯU DANH
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.