GIA

PHẢ

TỘC

Họ

Văn-
Phái
3
-Đốc
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Họ Lê Văn- Phái 3 -Đốc Sơ - Thừa Thiên Huế


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Cây có cội - Nước có nguồn


Ở tại

Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã6/5 ÂL

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu12
 • Số lượng gia đình: 462
 • Số người: 593

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Lê (Văn) Toàn
 • Địa chỉ: Thôn Đốc Sơ, Phường An Hòa, TP Huế
 • Điện thoại: Lê Toàn 0914081244
 • Email: letoan56 ở yahoo.com.vn
 • Gia Phả Họ Lê Văn- Phái 3 -Đốc Sơ
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Họ Lê Văn- Phái 3 -Đốc Sơ.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Họ Lê Văn- Phái 3 -Đốc Sơ
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.