GIA

PHẢ

TỘC

HỌ
NGUYỄN
THÔN
SÀNG
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC HỌ NGUYỄN THÔN SÀNG - Thái Bình


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tạiCác ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu14
 • Số lượng gia đình: 1363
 • Số người: 1361

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông NGUYỄN GIANG KHUYNH
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: giangkhuynhht ở gmail.com
 • Gia Phả HỌ NGUYỄN THÔN SÀNG
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc HỌ NGUYỄN THÔN SÀNG.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc HỌ NGUYỄN THÔN SÀNG
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.