GIA

PHẢ

TỘC

Gia
tộc
họ
Ngô
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Gia tộc họ Ngô - Ninh Bình


Lời nói tiêu biểu của học tộc
To live is fight!


Ở tại

xóm 1 thôn tự tân xã tân thành thành phố Ninh Bình


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã14-7

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu6
 • Số lượng gia đình: 78
 • Số người: 94

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Ngô Thành Trung
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: trungngothanh0812 ở gmail.com
 • Gia Phả Gia tộc họ Ngô
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Gia tộc họ Ngô.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Gia tộc họ Ngô
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.