GIA

PHẢ

TỘC


Đình
-
Nghĩa
Thương
-

Nghĩa
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Võ Đình - Nghĩa Thương - Tư Nghĩa - Quảng Ngãi


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Cây có cội, nước có nguồn


Ở tại

Nghĩa Thương - Tư Nghĩa


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã11 tháng Chạp

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu7
 • Số lượng gia đình: 113
 • Số người: 133

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Võ Đình Ngọc
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: vdn_online ở yahoo.com
 • Gia Phả Võ Đình - Nghĩa Thương - Tư Nghĩa
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Võ Đình - Nghĩa Thương - Tư Nghĩa.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Võ Đình - Nghĩa Thương - Tư Nghĩa
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.