GIA

PHẢ

TỘC

Đỗ
Đăng
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Đỗ Đăng - Bắc Ninh


Lời nói tiêu biểu của học tộc
CÂY CÓ CỘI - SÔNG CÓ NGUỒN


Ở tại

An mỹ-Mỹ hương-Lương tài


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu7
 • Số lượng gia đình: 83
 • Số người: 133

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Đỗ Đăng Minh Tiến
 • Địa chỉ: 10duong ngoc thuy
 • Điện thoại: 01252259204
 • Email: minhtiendo ở yahoo.com.vn
 • Gia Phả Đỗ Đăng
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Đỗ Đăng.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Đỗ Đăng
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.