Gia phả tộc VƯƠNG HỮU Xã Cẩm Kim(Kim Bồng) Hội An

Gia phả TỘC VƯƠNG HỮU Xã Cẩm Kim(Kim Bồng) Hội An - Quảng Nam

UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN.
TÌM VỀ NGUỒN CỘI.
Ở tại: XÃ CẨM KIM(KIM BỒNG)HỘI AN

Ngày lễ giỗ

Tế Xuân:
Tế Thu:
Hội mả: Mồng 04 tháng chạp âm lịch

Tổng quan gia phả

Số đời là : 10
Số gia đình là : 389
Số người là : 474

Thông tin nguời quản lý gia phả

Tên: Ông vương hữu hương
Ở tại: 1017/2 Lac Long Quan
Điện thoại : 0902302923.08 38636085
Email : vghhuong ở gmail.com

Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc VƯƠNG HỮU Xã Cẩm Kim(Kim Bồng) Hội An.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của nguời đại diện tộc VƯƠNG HỮU Xã Cẩm Kim(Kim Bồng) Hội An.

Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này là thuộc bản quyền của vietnamgiapha.com