Gia phả tộc VƯƠNG - THÁI NGUYÊN QUẬN. Xã Cẩm Kim- TP Hội An-

Gia phả TỘC VƯƠNG - THÁI NGUYÊN QUẬN. Xã Cẩm Kim- TP Hội An- - Quảng Nam

MỘC XUẤT THIÊN CHI DO HỮU BẢN.THỦY LƯU VẠN PHÁI TỐ TÒNG NGUYÊN.
Ở tại: XÃ CẨM KIM(KIM BỒNG)THÀNH PHÔ HỘI AN- QUẢNG NAM.

Ngày lễ giỗ

Tế Xuân:
Tế Thu:
Hội mả: Mồng 04 tháng chạp âm lịch

Tổng quan gia phả

Số đời là : 10
Số gia đình là : 389
Số người là : 474

Thông tin nguời quản lý gia phả

Tên: Ông vương hữu hương
Ở tại: 1017/2 Lac Long Quan
Điện thoại : 0902302923.08 38636085
Email : vghhuong ở gmail.com

Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc VƯƠNG - THÁI NGUYÊN QUẬN. Xã Cẩm Kim- TP Hội An- .
Mọi sự trích dẫn phải được phép của nguời đại diện tộc VƯƠNG - THÁI NGUYÊN QUẬN. Xã Cẩm Kim- TP Hội An- .

Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này là thuộc bản quyền của vietnamgiapha.com