GIA

PHẢ

TỘC

Nguyễn
văn-
Thừa
Thiên
Huế
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Nguyễn văn- Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Quang đức tồn thiên địa - Tinh thần tại tử tôn


Ở tại

An Lưu thôn, Phú Vang huyện, HUẾ


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân22/06
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã22/06

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu11
 • Số lượng gia đình: 834
 • Số người: 1011

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông NGUYỄN HÀ
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Email: tamhanguyen ở gmail.com
 • Gia Phả Nguyễn văn- Thừa Thiên Huế
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Nguyễn văn- Thừa Thiên Huế.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Nguyễn văn- Thừa Thiên Huế
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.