GIA

PHẢ

TỘC


xuân
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Lê xuân - Bình Thuận


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tạiCác ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu6
 • Số lượng gia đình: 52
 • Số người: 62

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Lê Xuân Lộc
 • Địa chỉ: 30/80 Đỗ Nhuận
 • Điện thoại: 0913741614
 • Email: xuanlocbinhdien ở gmail.com
 • Gia Phả Lê xuân
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Lê xuân.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Lê xuân
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.