GIA

PHẢ

TỘC

Nguyễn
(Xuân
Hòa
-
Lại
Khánh
-
Hoài
Đức)
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Nguyễn (Xuân Hòa - Lại Khánh - Hoài Đức) - Bình Định


Lời nói tiêu biểu của học tộc
“Biển nước mênh mông không đong đầy nghĩa mẹ Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”
“Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn


Ở tại

Xóm Xuân Hòa - Lại Khánh Nam - Hoài Đức - Hoài Nhơn - Bình Định


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã20 tháng 12 Âm Lịch

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu9
 • Số lượng gia đình: 150
 • Số người: 189

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Nguyễn Ngọc Thành
 • Địa chỉ: 14 - Đường 13
 • Điện thoại: 0987180869
 • Email: nguyenthanhitvn ở gmail.com
 • Gia Phả Nguyễn (Xuân Hòa - Lại Khánh - Hoài Đức)
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Nguyễn (Xuân Hòa - Lại Khánh - Hoài Đức).
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Nguyễn (Xuân Hòa - Lại Khánh - Hoài Đức)
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.