GIA

PHẢ

TỘC

Đào
Văn
Túy
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Đào Văn Túy - Hà Nội


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Cây tốt tươi nhờ gốc, người phúc lộc nhờ nguồn


Ở tại

Trinh Tiết, Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu6
 • Số lượng gia đình: 79
 • Số người: 112

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông dodongchinh
 • Địa chỉ: 29/1 Vĩnh Xương
 • Điện thoại: 0985015505
 • Email: dodongchinh ở gmail.com
 • Gia Phả Đào Văn Túy
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Đào Văn Túy.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Đào Văn Túy
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.