GIA

PHẢ

TỘC


HỮU
Tộc
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC LÊ HỮU Tộc - Quảng Nam


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Quốc có Quốc sử, Tộc Họ Gia đình có Gia phả


Ở tại

Trừng Giang, Điện Trung, Điện Bàn


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânNgày Tế Xuân cũng là ngày Hội Mã hằng năm
 • Ngày tế thu Ngày mồng 8 tháng 8 âm lịch hằng năm
 • Ngày hội mãNgày 24-25 tháng 2 âm lịch hằng năm

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu16
 • Số lượng gia đình: 950
 • Số người: 1190

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Lê Hữu Phấn
 • Địa chỉ: Trừng Giang, Điện Trung, Điện Bàn
 • Điện thoại: 0976 315087 - 0903 538612
 • Email: huuphan.levi ở gmail.com
 • Gia Phả LÊ HỮU Tộc
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc LÊ HỮU Tộc.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc LÊ HỮU Tộc
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.