GIA

PHẢ

TỘC

Nguyễn
Trọng
-
Yên

-
Diễn
Châu
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Nguyễn Trọng - Yên Lý - Diễn Châu - Nghệ An


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Gia phả dòng Họ Nguyễn Trọng - Yên Lý - Diễn Châu - Nghệ An


Ở tại

Diễn Châu - Nghệ An


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu13
 • Số lượng gia đình: 32
 • Số người: 33

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Lò Vi Sóng
 • Địa chỉ: 96/10A
 • Điện thoại: 0989721466
 • Email: redwind2810 ở yahoo.com
 • Gia Phả Nguyễn Trọng - Yên Lý - Diễn Châu
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Nguyễn Trọng - Yên Lý - Diễn Châu.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Nguyễn Trọng - Yên Lý - Diễn Châu
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.