GIA

PHẢ

TỘC

Họ
Bùi
Chi
3
ngành
2
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Họ Bùi Chi 3 ngành 2 - Hải Dương


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Gia phả này đang được xây dựng, dự thảo trưng bày lần thứ 3 năm 2017. Thông tin chưa đầy đủ, có những chi tiết chưa chính xác. Chúng tôi rất mong mọi thành viên trong dòng họ góp ý xây dựng để gia phả sớm được công bố chính thức.


Ở tại

Xã Tân Hương - Ninh Giang - Hải Dương


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã26/06

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu9
 • Số lượng gia đình: 100
 • Số người: 119

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Bùi Văn Hanh
 • Địa chỉ: Thôn 3- Tân Hương
 • Điện thoại: 01685371173
 • Email: buivanhanh234 ở gmail.com
 • Gia Phả Họ Bùi Chi 3 ngành 2
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Họ Bùi Chi 3 ngành 2.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Họ Bùi Chi 3 ngành 2
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.