GIA

PHẢ

TỘC

Bùi
Chi
Tộc
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Bùi Chi Tộc - Nam Định


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Có gốc nên cây nở ngọn ngành.
Nhờ nguồn nước mới mát trong xanh.
Ông cha thưở trước từng lưu- đức.
Con cháu ngày nay mới hiển danh.


Ở tại

Xóm 17- Thôn Kiên Long-Xã Giao Long- Huyện Giao Thủy


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân09-01 (âm lịch hàng năm)
 • Ngày tế thu 15-08 (âm lịch hàng năm)
 • Ngày hội mã30-12 (âm lịch hàng năm)

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu5
 • Số lượng gia đình: 104
 • Số người: 144

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Bùi Ngọc Quảng
 • Địa chỉ: 80A-Đường HT45-Hiệp Thành
 • Điện thoại: 08.62508347 - 0903.865907
 • Email: thephailong ở gmail.com
 • Gia Phả Bùi Chi Tộc
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Bùi Chi Tộc.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Bùi Chi Tộc
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.