GIA

PHẢ

TỘC

Tôn
Thất
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Tôn Thất - Thừa Thiên Huế


Lời nói tiêu biểu của học tộc
!!!


Ở tại

17/1 Văn Cao, Phường Xuân Phú, TP Huế


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân
 • Ngày tế thu
 • Ngày hội mã

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu4
 • Số lượng gia đình: 14
 • Số người: 16

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Tôn Thất Châu
 • Địa chỉ: Lầu 1, 63 Phạm Ngọc Thạch, P6
 • Điện thoại: 0909645682
 • Email: tonthatchau ở gmail.com
 • Gia Phả Tôn Thất
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Tôn Thất.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Tôn Thất
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.