Gia phả tộc Đào Bá

Gia phả TỘC Đào Bá - Hải Dương

MỘC BẢN THỦY NGUYÊN
Ở tại: Thôn Tế sơn, xã Đồng lạc, huyện Chí linh

Ngày lễ giỗ

Tế Xuân: không rõ
Tế Thu: không rõ
Hội mả: Mồng bảy tháng Giêng

Tổng quan gia phả

Số đời là : 12
Số gia đình là : 627
Số người là : 627

Thông tin nguời quản lý gia phả

Tên: Ông dao ba Tri
Ở tại: 43/17/61 phung chi kien
Điện thoại : 0437565621
Email : tridaoba ở ymail.com

Toàn bộ thông tin trong gia phả này là thuộc bản quyền của tộc Đào Bá.
Mọi sự trích dẫn phải được phép của nguời đại diện tộc Đào Bá.

Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này là thuộc bản quyền của vietnamgiapha.com