GIA

PHẢ

TỘC


Đình
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Võ Đình - Bình Định


Lời nói tiêu biểu của học tộc
Tìm về nguồn cội _Châu Trúc là quê hương


Ở tại

Thị trấn Bình Dương , Phù Mỹ , Bình Định


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuânkhông rõ
 • Ngày tế thu không rõ
 • Ngày hội mã14 thàng chạp âm lịch

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu6
 • Số lượng gia đình: 16
 • Số người: 22

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông võ Đình Hoan
 • Địa chỉ: 23,Trần Hưng Đạo
 • Điện thoại: 0914090403
 • Email: vdhcmg ở gmail.com
 • Gia Phả Võ Đình
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Võ Đình.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Võ Đình
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.