GIA

PHẢ

TỘC

Mạc
Gia phả  Phả ký  Thủy tổ  Phả hệ phả đồ  Tộc Ước  Hương hỏa  Hình ảnh 


GIA PHẢ
TỘC Mạc - Quảng Nam


Lời nói tiêu biểu của học tộc


Ở tại

Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam


Các ngày lễ giỗ:
 • Ngày tế xuân20/02 âm lịch
 • Ngày tế thu 20/08 âm lịch
 • Ngày hội mã26/11 âm lịch

  Tổng quan gia phả:
 • Số đời từ thuỷ tổ tới con cháu13
 • Số lượng gia đình: 161
 • Số người: 195

  Thông tin người quản lý gia phả này:
 • Người làm: Ông Mạc Văn Năm
 • Địa chỉ: 137 Trần Hưng Đạo
 • Điện thoại: 0905205675
 • Email: nmacvan ở gmail.com
 • Gia Phả Mạc
   
       
  Toàn bộ thông tin trong gia phả, là thuộc bản quyền của tộc Mạc.
  Mọi sự trích dẫn phải được phép của người quản lý đại diện cho tộc Mạc
  Mọi thiết kế, hình ảnh trong trang web này, là bản quyền của Việt Nam Gia Phả.